Liikenneturvallisuus

Liikenneturvallisuustilanne

Liukastumistapaturmat maakunnittain (pdf)
Liikenneturvallisuustilanne Pertunmaalla (pdf)
Liikenneturvallisuustilanne Etelä-Savossa (pdf)
Hirvieläinonnettomuudet 2011–2015 Itä-Suomen maakunnissa (pdf)
Itä-Suomen liikenneturvallisuuskatsaus 2015 (pdf)
Liikenneonnettomuudet kartalla http://apps.strafica.fi/onn/es
Tilastokeskuksen tilastotietokanta (mm. kuntien tilastot) http://tieliikenneonnettomuudet.stat.fi/tieliikenneonnettomuudet_fi.html


Liikenneturvallisuussuunnitelmat

Mikkelin viisaan liikkumisen suunnitelma 2013 (pdf)
Liikenneympäristön toimenpidekartat, Pertunmaa (pdf)
Liikenneympäristön toimenpidetaulukot, Pertunmaa (pdf)
Mikkelin seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 2008 (pdf)
Itä-Suomen liikenneturvallisuussuunnitelma 2012–2014 (pdf)


Pertunmaan kunnan liikenneturvallisuustyöryhmä

Muistio 9.4.2019
Muistio 9.10.2018
Muistio 20.3.2018


Hyödyllisiä linkkejä ja materiaaleja

Itä-Suomen liikenneturvallisuustoimija

Itä-Suomen liikenneturvallisuustoimija http://www.itatoimija.fi/
Kuntasivut http://www.itatoimija.fi/Pertunmaa
Aineistoja liikennekasvatustyöhön http://www.itatoimija.fi/Liikenneturvallisuusaineistoa

Liikenneturva

Opas kunnan liikenneturvallisuustyöhön: liikenneturva.fi/kuntaopas
Tietoa eri ikäryhmien turvallisuudesta http://www.liikenneturva.fi/fi/eri-ikaisena
Tietoa eri kulkutapojen turvallisuudesta http://www.liikenneturva.fi/fi/liikenteessa
Aineistoja opettajille http://www.liikenneturva.fi/fi/opettajille
Tietoa ikäautoilijoille http://www.ikansaratissa.fi/

Muut tahot

Tietoa turvallisesta mopoilusta nuorille ja vanhemmille (Trafi) http://www.trafi.fi/mopoilu
Rautatieturvallisuus http://www.rautatieturvallisuus.fi/rautatieturvallisuus
Poliisin liikenneturvallisuussivut https://www.poliisi.fi/liikenneturvallisuus
Vinkkejä vanhempainyhdistyksille http://www.vanhempainliitto.fi/vanhempaintoiminta/liikenneturvallisuus
Kulkulaari – tietopankki kävelyn ja pyöräilyn edistämiseen kulkulaari.fi
Viisaita valintoja työmatkaliikkumiseen http://www.fiksustitoihin.fi
Tietoa esteettömyysasioista http://www.esteeton.fi/