Vesihuolto

Pertunmaan kunnan pohjavedenottamo ja raakaveden käsittelylaitos sijaitsevat Kuortissa. Keskimääräinen otto oli vuonna 2018 n. 160 kuutiota/vrk. Vedenottamolla on kaksi siiviläputkikaivoa. Vedenkäsittelylaitos on kalkkikivi-alkalointilaitos, käsittää suoritusjärjestyksessä ilmastuksen, alkkaloinnin, desinfioinnin UV reaktorilla ja suodatuksen aktiivihiilisuodattimilla haitta-aineiden poistamiseksi. Käsittelyssä ei käytetä minkäänlaisia kemikaaleja.

Laitokselta vesi pumpataan suoraan Kuortin taajama-alueen verkoston kulutukseen sekä Pertunmaan kk:n ylävesisäiliöön.

Kirkonkylän ylävesisäiliön tilavuus on 400 kuutiota. Kunnan vesijohtoverkoston pituus on n. 33 km.

Kunnan viemäriverkoston pituus on n. 33 km. Kunnan jätevedet johdetaan siirtoviemäriä pitkin Heinolan kaupungin puhdistamolle noin 30 pumppaamon kautta.

Kunnalla on sako- ja umpikaivolietteiden vastaanotto Kuortissa, jossa käsittelymenetelmänä toimii välppäys, jonka jälkeen ne johdetaan siirtoviemäriä pitkin Heinolaan.

Kunnan vesilaitos toimittaa veden Lihavanpään vesiosuuskunnalle ja osuuskunnan jätevedet johdetaan Heinolaan siirtoviemäriä pitkin.

Vesihuoltolaitoksen hoitaja on Jorma Syvänniemi, puh. 0500 846 857
Hänen sijaisena toimii työnjohtaja Jouni Kämppi, puh. 040 661 9075
Vesihuollon laskutuksen hoitaa teknisen toimiston toimistosihteeri
Marja-Leena Laitinen, puh. 050 314 5843.


Pertunmaan kunnan vesihuoltolaitoksen taksat

Vesi- ja jätevesitaksat 1.5.2018 (sis. alv 24%)
Veden kulutusmaksu 2,54 €/m3
Jäteveden kulutusmaksu 3,26 €/m3
Veden perusmaksu 100,00 €/vuosi/liittymä

Vesi- ja jätevesiliittymämaksut (alv 0 %)
Vesiliittymä 2,20 €/m²
Jätevesiliittymä 2,75 €/m²

Liittymismaksu määräytyy rakennuksen kerrosalan perusteella siten, että omakotikiinteistöjen kerroin on viisi, rivitalokiinteistöjen kerroin on kolme ja muiden kiinteistöjen kerroin on kaksi. Lisäksi huomioidaan tontin ala yksi kertaa rakennuksen kerrosala.

Lietteen vastaanottohinnat
Sakokaivoliete    15 € /m3 + alv 24 %
Umpikaivoliete    8 € /m3 + alv 24 %

Lomakkeet
Pertunmaan kunnan jätevesi selvityslomake (.doc)
Pertunmaan kunnan jätevesi selvityslomake (.pdf)

Vesilaitoksen hoitaja Jorma Syvänniemi
0500 846 857
jorma.syvanniemi@pertunmaa.fi

Jouni Kämppi 040 661 9075

Vesihuollon laskutus
Marja-Leena Laitinen 050 314 5843

Päivystys 0500 846 857 tai 040 661 9075