Työkokeilu

Työkokeilussa voit selvittää ammatinvalinta- ja uravaihtoehtojasi tai mahdollisuuksiasi palata työmarkkinoille.

Työkokeilu voidaan järjestää esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:

Ammatillinen koulutus puuttuu tai suunnittelet alan tai ammatin vaihtoa. Tavoitteena on silloin selvittää, kiinnostaako ala tai ammatti tai onko jokin tietty ala tai ammatti mahdollinen.

Pohdit, olisiko yrittäjyys sopiva uravaihtoehto

Jos olet ollut pitkään poissa työmarkkinoilta esimerkiksi työttömyyden tai lastenhoidon takia. Työkokeilulla voidaan selvittää, onko osaamisesi ajan tasalla ja minkälaista tukea tarvitset päästäksesi takaisin työhön

Lue lisää työkokeilusta

te-palvelut.fi/te/fi/erikoissivut/kaytannot_ja_saannokset/index.html