Tikkutollosta tuotteeksi

Kestävän maaseutumatkailun kehittämisen paikkaperustainen toimintamalli

Onko sinulla matkailijoille sopiva tuote tai palvelu?
Onko sinulla idea tuotteeksi tai palveluksi?
Olisiko mukava tehdä yhteistyötä muiden alueen toimijoiden kanssa?
Tarvitsetko apua markkinointiin? 
 
Pertunmaan kunta yhteistyössä Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin ja Miksei Mikkelin kanssa on saanut hankerahoituksen, jonka on myöntänyt Lapin ELY-keskus harvaan asuttujen alueiden luonto-, ruoka-, kalastus- ja metsästysmatkailuhankkeisiin. Hankkeen nimi on Tikkutollosta tuotteeksi: Kestävän maaseutumatkailun kehittämisen paikkaperustainen toimintamalli. 
 
Hankkeen tavoitteet: 

  1. Yritysten, yhdistysten ja muiden toimijoiden aktivoiminen toimialarajoja ylittäviin kumppanuuksiin ja rohkeisiin kokeiluihin matkailualalla 
  2. Alueen raaka-aineita, historiaa, perinteitä, tarinoita ja elämäntapaa heijastavien tuotteiden ja palveluiden kartoittaminen ja kehittäminen sekä uusien palveluiden muotoilu 
  3. Digitaalisen löydettävyyden ja viestinnän parantaminen varmistamalla matkailupalveluiden ja tuotteiden kansallinen ja kansainvälinen näkyvyys tehokkaimpien digitaalisten ratkaisujen kautta 
  4. Toimintamallin muotoilu maaseutumatkailun kestävään paikkaperustaiseen kehittämiseen, pilottialueella kehitetään työkalupakki - maaseutumatkailun kehittämisen paikallinen toimintamalli 

Hankkeen kohderyhminä ovat paikalliset yritykset, yhdistykset, muut toimijat, kunnan asukkaat, kausiasukkaat sekä kotimaiset ja kansainväliset matkailijat. Hankkeen yhteistyötahot ovat Ruralia-instituutti, Helsingin yliopisto ja Mikkelin kehitysyhtiö Miksei.

Hankkeessa toimii paikallinen projektityöntekijä Hannukka Niemi. 
Hanke on noin vuoden mittainen kestäen syyskuun 2023 loppuun. 

HAMA-hankkeen esittely (pdf)


Pertunmaan kunnassa kerätään luontokohteita, nähtävyyksiä ja reittejä Outdooractive-sovellukseen matkailijoiden löydettäviksi. Ilmoita itsellesi mieleen tuleva kohde tai reitti Googlen lomakkeilla.

Lomake reittitiedoille >>

Lomake kohdetiedoille >>

Lomakkeet ovat saatavana myös tulostettavassa pdf-muodossa.

Lomake reittitiedoille (pdf)

Lomake kohdetiedoille (pdf)


Visit Pertunmaa –sivusto on julkaistu

Lue tästä lisää!
Kohteita, reittejä ja palveluita digitaalisesti löydettäviksi, Visit Pertunmaa ja Outdooractive >>

Tutustu!
www.visitpertunmaa.fi


Lue lisää!
Paljon on tuotteita ja palveluita Pertunmaalla, mutta mistä ne löytää, kun haluaa ostaa? >>


13.2.2023
Projektityöntekijä 
Hannukka Niemi 
hannukka.niemi@pertunmaa.fi 
040 190 7158