Tervetuloa Pertunmaan varhaiskasvatukseen!

Päiväkoti Keinula

(avoinna klo 6-18 hoitoaikavarausten mukaan)

Kuntotie 3
19340 Pertunmaa
paivakoti.keinula@pertunmaa.fi

Päiväkodin johtaja 050 389 5523
Neliapilat 040 667 2118
Leppäkertut 040 705 6030

Ryhmäperhepäiväkoti Kuuttila

(avoinna hoitoaikavarausten ja vuorohoito periaatteiden mukaisesti, pyydämme tarvittaessa molempien huoltajien työvuorot )

Kauppatie 2
19410 Kuortti
kuuttila@pertunmaa.fi
050 389 5598

Toiminta järjestetään niin, että osan päivästä lapset ovat yhdessä ryhmässä ja osan päivää vaihtuvissa pienryhmissä.

Varhaiskasvatuksen erityisopettajan palvelut on käytettävissä yksiköissämme.


Ruokailut

Aamupala klo 7.45-8.15
Lounas klo 11 / Kuuttila klo 10.45
Välipala klo 14

Päivällinen tarjotaan Kuuttilassa vuorohoidossa oleville lapsille joiden hoitoaika ylittää klo 18 
Iltapala tarjotaan Kuuttilassa vuorohoidossa oleville lapsille joiden hoitoaika ylittää klo 20

Erityisruokavaliot tulee kirjata Daisyyn lapsen perustietolomakkeeseen. Tarvittaessa pyydetään toimittamaan myös “ilmoitus erityisruokavaliosta“- lomake sekä terveydenhoitajan / lääkärintodistus varhaiskasvatusyksikköön.


 Jokaiselle päivähoidossa olevalle lapselle tehdään yhdessä vanhempien kanssa varhaiskasvatussuunnitelma eli VASU. Siihen kirjataan lapsen yksilölliset hoito- ja kasvatustavoitteet. Suunnitelma tarkistetaan vähintään kerran vuodessa. Vasuun kirjataan mahdolliset lapsen tuen tarpeet.


Arkeen liittyvät toiveet ja käytännön asiat

Hoitoajat

Hoitoajat ilmoitetaan aina 3 viikon jaksoissa: 

Esimerkkinä syyskauden 2023 varausjaksot: 31.07.23–20.08.23, 21.08.23–10.09.23, 11.09.23-01.10.23

Jakso lukkiutuu aina edellisen viikon maanantaina klo 12. Lukkiutumisen jälkeen hoitopäiviä ei voi enää varata jaksolle, varattuja päiviä voi kuitenkin poistaa. 

Esim. lapsen hoidon tarve jaksolle 21.08.23–10.09.23 ilmoitetaan maanantaihin 14.8 mennessä. Hoitoajat voi ilmoittaa kerralla myös pidemmälle ajalle. Mikäli et vielä tiedä kaikkia työvuorojasi, varaa lapsellesi hoitopäivä ja ilmoita mahdolliset muutokset hoitoaikaan Daisy-viestillä lapsen yksikköön.

Huomioithan hoitoaikoja varatessa molempien vanhempien/huoltajien työajat. Mikäli hoidontarve ei johdu työstä tai opiskeluista, suosittelemme hoitoajaksi klo 9-15 välistä aikaa ja pääsääntöisesti koulun toiminta-aikana tapahtuvaksi. Suositus on sama klo 9-15 välinen aika myös vanhemman ollessa sairauslomalla klo. 9-15 välinen aika. Vuorohoitoon on erilliset periaatteet.

Poissaolot

Mikäli lapsi on sairaana tai poissa varattuna hoitopäivänä, huoltajat kirjaavat poissaolon Daisyn hoitoaikavarauksiin niin pian kuin mahdollista. Myös toipumispäivät on hyvä ilmoittaa ennakkoon. Lapsen sairastuminen tai muu poissaolo ei oikeuta hoitopäivään varattujen tuntien siirtämiseen. Sairaan lapsen ja tartuntataudeissa myös sisarusten paikka on kotona. Jotta lapsi jaksaisi olla mukana ryhmän toiminnassa, edellytämme kuumeetonta / oireetonta toipumispäivää kotona ennen hoitoon palaamista. Mikäli lapsen voinnista on epävarmuutta, voi lisäohjeita tiedustella eri tauteja koskien esim. Eloisan nettisivuilta.

Yhteydenotot

Yhteydenotot varhaiskasvatusryhmään Daisy-viestillä tai ryhmän puhelimeen. Toivomme, että ei-kiireellisissä asioissa soitettaisiin klo 12-14 välillä.

Ilmoitattehan mikäli tiedoissanne tulee muutoksia toimintakauden aikana (osoite, puh.nro, tuntirajamuutos, hoitopaikan irtisanominen, ensisijainen yhteydenotto puh.nro, varahakijoiden tiedot ym.) Tuntirajamuutokset ja irtisanominen tapahtuu sähköisen asioinnin kautta ja muut muutokset DaisyFamilyä päivittämällä.

Vaatetus

Lapsella tulee olla leikkimistä kestävä ja sääolosuhteisiin sopiva vaatetus. Ulkoilua varten erillinen vaatetus, voi olla housut, hame, shortsit tms, kunhan sisälle löytyy toiset. Vaihtovaatteita kannattaa aina varata lapsen reppuun tai hyllyyn. Sisällä tossut tai jarrusukat on tärkeä olla mukana.

KAIKKI VAATTEET JA LAPSEN TAVARAT ON HYVÄ OLLA NIMIKOITU!

Lääkehoito

lapsen lääkehoito varhaiskasvatuksessa:

  • lääkehoidosta vastaa lasta hoitava lääkäri ja lapsen lääkehoito toteutetaan ensisijaisesti kotona
  • yksiköissämme voidaan antaa vain lääkärin määräämät lääkkeet, jotka on määrätty jatkuvan käyttöön tai tilapäisesti kuuriluontoiset lääkkeet joiden annosteluajaksi on määrätty päiväaika tai lääkettä ei voida muuna aikana antaa (esim. vuorohoito). Lääkärin määräämät hoitotoimet esim. atooppisen ihon rasvaus hoidetaan saman periaatteen mukaan. 
  • lääkärille on hyvä mainita, että lapsi on varhaiskasvatuksessa. Näin mahdolliset lääkeasiat voidaan parhaiten toteuttaa.
  • vanhemmat täyttävät lääkehoitosuunnitelman, jossa näkyy selkeästi lääkkeen annostus, antotapa ja lääkkeen tarkoitus.
  • henkilökunta kirjaa annetut lääkkeet ”lapsen lääkehoidon toteutuminen”- lomakkeeseen
  • aurinkorasva ja perusvoiteet eivät vaadi lääkehoitosuunnitelmaa. Rasvojen tulisi olla hajusteettomia ja aurinkorasvan lapsille tarkoitettua

 

Muuta huomoitavaa

Varhaiskasvatuksen yksiköistämme Keinulasta ja Kuuttilasta poistuminen AINA aikuisen kanssa ja huolehditaan portin sulkeminen joka kerta huolellisesti.

Varhaiskasvatuksen henkilöstö on vaitiolovelvollinen lasta ja perhettä koskevissa asioissa. 

Varhaiskasvatuksen henkilökunta ei saa luovuttaa lasta päihteiden vaikutuksen alaiselle hakijalle. Alaikäisen hakijan hakiessa lasta, on huoltajilta oltava etukäteen täytettynä lupalomake.

Lasten älylaitteet kuten älykellot ja kännykät pidetään hoitopäivän ajan joko lapsen repussa tai lokerossa. 

 

Yhteistyöterveisin Pertunmaan Varhaiskasvatus