TE-toimisto tiedotteet

TE-palvelujen uraohjaus auttaa uudelleen suuntautumisessa ja muutokseen sopeutumisessa

Työ- ja elinkeinotoimiston psykologien antama ammatinvalinta- ja uraohjaus on kaikille nuorille ja työikäisille kansalaisille tarkoitettua maksutonta palvelua toteaa psykologi Petri Auvinen Etelä-Savon TE-toimistosta. Palvelulla autetaan henkilöasiakasta ratkaisemaan ammatinvalintaan ja ammatilliseen kehitykseen liittyviä kysymyksiä sekä tuetaan työelämään sijoittumista ja elinikäistä oppimista. Vaikka moni mieltää TE-toimistojen palvelut ainoastaan työttömille tarkoitetuksi, asiakkaina on runsaasti myös työssä olevia ja opiskelijoita.

Uraohjausta on tarjolla ympäri vuoden
Perinteisesti uraohjauksessa on kiireisintä kevättalvella. Palvelua on kuitenkin tarjolla ympäri vuoden. Myös koulutuksiin hakeutuminen on käynyt entistä joustavammaksi, niin että moniin koulutuksiin voi hakeutua jopa ympäri vuoden. - On hyvä herätä miettimään ura-asioita hyvissä ajoin, ettei joudu tekemään ratkaisujaan hätiköidysti, painottaa Auvinen. Kun alkaa pohtia ammatillista tulevaisuudensuunnitelmaansa ajoissa, ehtii ohjaaja tavata tarvittaessa useammankin kerran. Aikaa on esimerkiksi kokeilla kiinnostavaa alaa työkokeilussa tai hankkia rauhassa itselleen lisätietoja harkitsemastaan alasta.

Uraohjaus voimaannuttaa
Uraohjausta antavien psykologien työotetta voi yleisesti luonnehtia voimaannuttavaksi. Ohjauksessa pyritään etsimään asiakkaan vahvuuksia ja mielekkääksi kokemia ratkaisuja, vahvistamaan kykyä tehdä ratkaisuja ja raivaamaan omien voimavarojen käytön tiellä olevia esteitä kertoo psykologi Petri Auvinen. Onnistuminen uravalinnoissa lisää ihmisen edellytyksiä elää antoisaa ja tasapainoista elämää ja tukee psyykkistä hyvinvointia. Samalla yhteiskunta hyötyy siitä, että eri tehtäviin löytyy siihen sopiva, osaava henkilö.

Uraohjaus auttaa, kun työ loppuu
Jokainen joutuu miettimään suhdettaan työhön ja ammatteihin useissa elämänsä vaiheissa. Kun työelämässä tapahtuu nykyään paljon muutoksia, joutuu moni ammattinsa jo kertaalleen valinnut siitä jopa luopumaan. Työn loppuminen on kriisitilanne, josta selviämisessä ammattilaisen antama ohjaus on toisinaan paikallaan. Erityisesti silloin, kun uuden työn löytäminen vanhassa ammatissa ja olemassa olevan osaamisen pohjalta näyttää epätodennäköiseltä, on usein paikallaan kääntyä psykologin puoleen. Ohjaus saattaa tällaisessa tilanteessa helpottaa ja nopeuttaa uudelleen suuntautumista ja työhön uudelleen kiinni pääsemistä.

Uraohjaus auttaa, kun haluat nostaa kytkintä
TE-palvelujen psykologien asiakaskuntaan kuuluu myös työssä olevia ihmisiä, jotka syystä tai toisesta kokevat tarvitsevansa muutosta työtilanteeseensa. Usein he kaipaavat muutoksen suunnan selkeyttämiseen ja toimintasuunnitelman tekemiseen ulkopuolista tukea. Kysymys voi olla työn ominaisuuksista: se voi olla liian kuormittavaa tai vaativaa, liian vähän haasteita sisältävää tai muuten epätyydyttäväksi käynyttä. Toisinaan kysymys on enemmänkin työpaikan ilmapiiristä ja toimivuudesta. Toisinaan taas muut henkilökohtaiseen elämäntilanteeseen vaikuttavat tekijät voivat huonontaa työssä viihtyvyyttä, vaikka itse työssä ei olisi vikaa. Ohjauskeskustelussa selvitellään näiden osatekijöiden merkitystä, asiakkaan elämäntilannetta ja etsitään mahdollisuuksia konkreettisiin muutoksiin.

Varaa aika palveluun Oma asiointi - palvelussa
Etelä-Savossa psykologin ohjausta saa kaikissa toimipaikoissamme, kertoo Auvinen. Ajanvarauksen voi tehdä jättämällä ajanvarauspyyntö te-palvelut.fi -sivuston oma asiointi -palvelussa tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen kirjaamo.etela-savo@te-toimisto.fi. Tarvittaessa ohjaus voidaan toteuttaa myös kuntien asiointipisteissä videoyhteyden avulla.

Työlinja antaa uraohjausta puhelimitse ilman ajanvarausta numerossa 0295 020 720 maanantaisin ja torstaisin klo 12–16. Ohjaus on mahdollista myös videoyhteydellä suoraan asiakkaan omalle tietokoneelle. Ajanvarauksella tapahtuvaan Työlinjan puhelin- tai video-uraohjaukseen voi varata ajan sähköisen ajanvarausjärjestelmässä osoitteesta https://uraohjaus.te-palvelut.fi/#!/

Lisätietoja:
Petri Auvinen, psykologi
puh 02950 44032
Etelä-Savon TE-palvelut

Etelä-Savon TE-toimisto tiedottaa uraohjauksesta