Tallentavan kameravalvonnan rekisteriseloste

Rekisteriseloste
Henkilötietolaki (523/99) 10 §
Laki yksityisyyden suojasta työelämässä (759/2004) 16 §

Rekisterinpitäjä
Pertunmaan kunta
Pertuntie 14
19430 Pertunmaa

Rekisteriasioita hoitava henkilö tai vastuuhenkilö
Juha Pöysä, Atk-asiat
040 652 8530

Rekisterin nimi
Tallentava kameravalvonta

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Ehkäistä ja selvittää tiloissa oleskelevien asiakkaiden ja muiden henkilöiden tekemiä rikoksia ja varmistaa henkilökunnan, asiakkaiden ja vieraiden turvallisuutta. (759/2004 16 § Laki yksityisyyden suojasta työelämässä.) Rekisterin tietoja työnantajalla on oikeus käyttää lisäksi yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain (759/2004) 17 §:n 2 momentin 1-3 kohdissa yksilöidyissä tilanteissa työsuhteen päättämisen perusteen toteennäyttämiseksi, naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetussa laissa (609/1986) tarkoitetun häirinnän tai ahdistelun taikka työturvallisuuslaissa (738/2002) tarkoitetun häirinnän ja epäasiallisen käytöksen selvittämiseksi ja toteen näyttämiseksi sekä työtapaturman tai muun työturvallisuuslaissa tarkoitettua vaaraa tai uhkaa aiheuttaneen tilanteen selvittämiseksi.

Rekisterin tietosisältö
Pertunmaan kunnan kameravalvonnan piiriin kuuluvissa tiloissa ja alueella syntynyt kuva-aineisto. Jatkuvasti kuvaa tallentava. Tallennus n. kymmenen päivää.

Säännönmukaiset tietolähteet
Pertunmaan kunnan kameravalvonnan piiriin kuuluvien kameroiden välittämä kuva-aineisto

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Rikosepäilytapauksissa tiedot voidaan luovuttaa poliisille.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Tallennuslaite sijoitettu lukittuun tilaan.
Tallenteiden purku: nimetty vastuuhenkilö järjestelmävastaava Tomi Torvinen ja hänen poissa ollessaan hänen varamiehensä.

Tallenteiden käsittely
Rekisterin vastuuhenkilö, Pertunmaan kunnanjohtaja ja muu heidän tapauskohtaisesti valtuuttamansa henkilö.