Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan kokous 12.5.2022

Pe 13.05.2022 20:10

Kategoria:

§ 48   Liikuntajärjestöille myönnettävät avustukset
Määräaikaan mennessä tuli yksi hakemus.
Pertunmaan Ponnistajat ry:lle myönnettiin avustusta 4 000 €.

§ 49   Nuorisojärjestöille myönnettävät avustukset
Määräaikaan mennessä tuli kaksi hakemusta.

Lautakunta myönsi avustuksia:
Pertunmaan 4H-yhdistys ry                800 €
Pertunmaan VPK ry Nuoriso-osasto  200 €

§ 50   Talousarvion toteutuminen 2022 / sivistysosasto
Lautakunta keskusteli talousarvion pohjalta talouden tilanteesta.

§ 51   Lukuvuoden 2021 – 2022 toimintasuunnitelman täydennykset / toukokuu
Lautakunta hyväksyi toimintasuunnitelman täydennykseksi 7 – 9-luokkien kulttuurikasvatusretken Mäntyharjulle ja 5 – 6-luokkien luontoretken.

§ 52 Opettajatilanne lv. 2022 – 2023
Lautakunnalle esiteltiin koulun opettajatilannetta ja tuntiopettajatarvetta.
Lautakunta myönsi luvan tuntiopettajan / -opettajien palkkaukseen lukuvuodelle 2022 – 2023.

Edellisessä lautakunnan kokouksessa jätettiin matemaattisten aineiden opettajan valinta pöydälle.
Lautakunta valitsi matemaattisten aineiden tuntiopettajaksi 1.8.2022 alkaen Juha Hannulan.

§ 53   Pitkät valinnaisaineet lv. 2022 – 2023 / 8 – 9-luokat
Lautakunta hyväksyi esitetyt valinnaisaineet ja valinnaisaineryhmien määrät ensi lukuvuodelle.

Valinnaisaineina tulee toteutumaan kotitalous, liikunta, musiikki, kuvataide, saksan kieli ja tekninen työ.

§ 54   8. lk lyhyet valinnaisaineet lv. 2022 - 2023
Lautakunta hyväksyi valinnaiskurssit:

  • ensimmäiseen jaksoon retkeily- ja eräkurssin sekä kuvataiteen
  • toiseen jaksoon liikunnan
  • kolmanteen jaksoon teknisen työn
  • neljänteen jaksoon liikunnan

§ 55   Valinnaisuus 5 – 6-luokat
5 – 6-luokkien valinnaisaineiksi hyväksyttiin tekninen työ, kotitalous ja luma-aineet.

§ 56   A2-saksan opinnot lukuvuonna 2022 – 2023
Tulevana lukuvuonna saksan kieltä tullaan opettamaan 5. vuosiluokan, 7. vuosiluokan ja 9. vuosiluokan ryhmissä. Uutta alkavaa ryhmää 4. vuosiluokalle ei syntynyt.

§ 57   Käsityön valinnat 5. vuosiluokka
5. vuosiluokan käsityövalinnaksi toteutui lukuvuodeksi 2022 – 2023 tekninen työ.

§ 58 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan haku
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyi iltapäivätoiminnan järjestämisen yhtenäiskoululla lukuvuonna 2022 – 2023, aamuhoitoa ei järjestetä.

§ 59   Päiväkodin johtajan virka
Lautakunta jätti asian käsittelyn pöydälle seuraavaan kokoukseen.

Lisälistalla
§ 64   Liikunta- ja hyvinvointiohjaajan toimi
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta julistaa haettavaksi liikunta- ja hyvinvointiohjaajan sijaisuuden ajalle 1.9.2022 – 31.7.2024.

Lisätietoja:
sivistystoimenjohtaja-rehtori Sari Mäkeläinen
050 389 5540