Rekry

Pertunmaan kunnassa on haettavana seuraavasti:

VAKINAINEN PÄIVÄKODIN JOHTAJAN VIRKA

1.4.2022 alkaen

Päiväkodin johtaja vastaa kunnan varhaiskasvatuksen kokonaisuudesta. Tehtäviin kuuluu varhaiskasvatustoiminnan toiminnallinen ja hallinnollinen johtaminen, varhaiskasvatuksen hallinnolliset tehtävät, varhaiskasvatuksen kehittäminen ja arviointi. Työajasta 30% on tarkoitettu lapsiryhmätyöskentelyyn.

Tehtävään haetaan motivoitunutta, positiivista ja kehittämismyönteistä osaajaa. Arvostamme erityisesti kokemusta esimiestyöstä ja asiantuntemusta varhaiskasvatuksesta. Edellytämme hyviä organisointi-, yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä tietoteknistä osaamista.

Kelpoisuusvaatimuksena on varhaiskasvatuslain 540/2018 31 §:n mukaisesti varhaiskasvatuksen opettajan (26 §) tai varhaiskasvatuksen sosionomin (27 §) kelpoisuus ja vähintään kasvatustieteen maisterin tutkinto ja riittävä johtamistaito. Lisäksi kelpoisuusehdot täyttävät varhaiskasvatuslain 540/2018 henkilöstöä koskevan siirtymäsäännöksen (74 § ja 75 §) mukaiset hakijat.

Palkkaus ja työaika määräytyvät OVTES:n mukaisesti. Koeaika 6 kk.

Lisätietoja saa va. päiväkodin johtaja Minja Rosmanilta, p.050 389 5523 tai sivistystoimenjohtaja-rehtori Sari Mäkeläiseltä, p. 050 389 5540.

Hakemukset liitteineen (opinto- ja palvelussuhdetodistukset) on toimitettava 7.3.2022 klo 12.00 mennessä osoitteella Pertunmaan kunta / Sivistysosasto, Pertuntie 14, 19430 Pertunmaa tai sähköpostitse sari.makelainen@pertunmaa.fi

Tehtävään valitun on 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä nähtäväksi rikostaustan selvittämiseksi annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote.

Pertunmaan sivistys- ja hyvinvointilautakunta


ENGLANNIN KIELEN TUNTIOPETTAJAN TOIMI

11.3.2022 alkaen

koeaika 6 kk

Työpisteenä on Pertunmaan yhtenäiskoulu (opetus 1-9. luokille). Eduksi katsomme, jos hakijalla on kelpoisuus toisen kielen tai muun peruskouluaineen opetukseen.

Kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/98) mukaisesti ja palkkaus määräytyy OVTES:n mukaan. 

Tiedustelut: sivistystoimenjohtaja-rehtori Sari Mäkeläinen puh. 050 389 5540

Hakijan tulee liittää hakemukseensa oikeaksi todistetut jäljennökset kelpoisuustodistuksista ja ansioluettelo. Hakemukset on osoitettava Pertunmaan sivistys- ja hyvinvointilautakunnalle osoitteella: Pertuntie 14, 19430 Pertunmaa tai sähköpostitse sari.makelainen@pertunmaa.fi. Hakuaika päättyy 8.3.2022 klo 12.00.

Valitun on 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä nähtäväksi rikosrekisterilain (504/2002) 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote.

Pertunmaan sivistys- ja hyvinvointilautakunta