Rekry

Pertunmaan kunnassa on haettavana seuraavasti:

Pertunmaan kunnassa on haettavana
VAKINAINEN PÄIVÄKODIN JOHTAJAN VIRKA 12.9.2022 alkaen

Päiväkodin johtaja vastaa kunnan varhaiskasvatuksen kokonaisuudesta. Tehtäviin kuuluu varhaiskasvatustoiminnan toiminnallinen ja hallinnollinen johtaminen, varhaiskasvatuksen hallinnolliset tehtävät, varhaiskasvatuksen kehittäminen ja arviointi. Työajasta 30% on tarkoitettu lapsiryhmätyöskentelyyn.

Tehtävään haetaan motivoitunutta, positiivista ja kehittämismyönteistä osaajaa. Arvostamme erityisesti kokemusta esimiestyöstä ja asiantuntemusta varhaiskasvatuksesta. Edellytämme hyviä organisointi-, yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä tietoteknistä osaamista.

Kelpoisuusvaatimuksena on varhaiskasvatuslain 540/2018 31 §:n mukaisesti varhaiskasvatuksen opettajan (26 §) tai varhaiskasvatuksen sosionomin (27 §) kelpoisuus ja vähintään kasvatustieteen maisterin tutkinto ja riittävä johtamistaito. Lisäksi kelpoisuusehdot täyttävät varhaiskasvatuslain 540/2018 henkilöstöä koskevan siirtymäsäännöksen (74 § ja 75 §) mukaiset hakijat.

Tehtäväkohtainen palkka 3068,91 €/kk. Työaika 38,25 h/vko. Koeaika 6 kk.

Lisätietoja saa sivistystoimenjohtaja-rehtori Sari Mäkeläiseltä, p. 050 389 5540.

Hakemukset liitteineen (opinto- ja palvelussuhdetodistukset) on toimitettava 24.8.2022 klo 12.00 mennessä osoitteella Pertunmaan kunta / Sivistysosasto, Pertuntie 14, 19430 Pertunmaa tai sähköpostitse sari.makelainen@pertunmaa.fi

Tehtävään valitun on 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä nähtäväksi rikostaustan selvittämiseksi annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote.

Pertunmaan sivistys- ja hyvinvointilautakunta