Rakennusvalvonta

Tekninen toimisto ja rakennusvalvonta on suljettu 10. - 23.7.2023.


15.5.2023 alkaen rantojen ruoppaus- ja niittoluvat haetaan ELY:stä, ei kunnasta. Lisätietoja ja täytettävä hakulomake:
www.ely-keskus.fi/luvat-ilmoitukset-ja-lausunnot

Teknisen toimen ja rakennusvalvonnan kautta hoidetaan kunnassa seuraavat asiat:

• kaavoitusasiat
• rakennusluvat
• rakennustarkastukset, katselmukset
• teknisen lautakunnan esittelyt
• yhdyskuntatekniikka
• jätehuolto
• maankäytön suunnittelu ja maa-ainesluvat
• kunnan kunnossapitohenkilökunnan päällikkö
• yksityisteiden kunnossapitoavustukset
• rakennusten korjausavustukset
• osoitenumerointi
• kiinteistörekisteritiedot
• vesihuoltolaskutukset
• venepaikkamaksut

Pertunmaan kunnan rakennusjärjestys (.pdf)

Kiinteistön käyttötarkoituksen muutos (.pdf)

Rakennuslupa haetaan sähköisesti 
www.lupapiste.fi

Rakennustyön valvontataksat
Rakennustyön valvontataksat 25.3.2021 alkaen (.pdf)

Työmaan tarkastusasiakirja (pdf)

Selvitys jätevesijärjestelmästä (.pdf)

Pientalorakennuttajan työturvallisuusopas (.pdf)

Rakentajan ABC 
www.rakentajanabc.com

Pienpurkajan opas (.pdf)

Pohjavesialueet - Etelä-Savo >>

Jätevesien käsittely haja-asutusalueella ja rantarakentamisessa >>


Talonmies huoltaa seuraavia kiinteistöjä

• Kunnantalo
• Koulukeskus
• Paloasema
• Viranhaltijain as.rakennus


Yhteyshenkilöt

Tekninen johtaja – rakennustarkastaja Jouni Huusari
040 672 7556
jouni.huusari@pertunmaa.fi

Teknisen toimiston toimistosihteeri Marja-Leena Laitinen
050 314 5843
marja-leena.laitinen@pertunmaa.fi

Talonmies
050 389 5580