Rakennusvalvonta

Teknisen toimen ja rakennusvalvonnan kautta hoidetaan kunnassa seuraavat asiat:

• kaavoitusasiat
• rakennusluvat
• rakennustarkastukset, katselmukset
• teknisen lautakunnan esittelyt
• yhdyskuntatekniikka
• jätehuolto
• maankäytön suunnittelu ja maa-ainesluvat
• kunnan kunnossapitohenkilökunnan päällikkö
• yksityisteiden kunnossapitoavustukset
• rakennusten korjausavustukset
• osoitenumerointi
• kiinteistörekisteritiedot
• vesihuoltolaskutukset
• venepaikkamaksut

Pertunmaan kunnan rakennusjärjestys (.pdf)

Rakennuslupa haetaan sähköisesti 
www.lupapiste.fi

Rakennustyön valvontataksat
Rakennustyön valvontataksat 25.3.2021 alkaen (.pdf)

Selvitys jätevesijärjestelmästä (.pdf)

Pientalorakennuttajan työturvallisuusopas (.pdf)

Rakentajan ABC 
www.rakentajanabc.com

Pienpurkajan opas (.pdf)

Pohjavesialueet - Etelä-Savo >>

Jätevesien käsittely haja-asutusalueella ja rantarakentamisessa >>


Talonmies huoltaa seuraavia kiinteistöjä

• Kunnantalo
• Koulukeskus
• Paloasema
• Viranhaltijain as.rakennus


Yhteyshenkilöt

Tekninen johtaja – rakennustarkastaja Jouni Huusari
040 672 7556
jouni.huusari@pertunmaa.fi

Teknisen toimiston toimistosihteeri Marja-Leena Laitinen
050 314 5843
marja-leena.laitinen@pertunmaa.fi

Talonmies
050 389 5580