Rakennuslupa

Lähes kaikkeen rakentamiseen tarvitaan rakennuslupa.Rakennuslupaa haetaan sähköisesti lupapisteen kautta. www.lupapiste.fi

Lähes kaikkeen rakentamiseen tarvitaan rakennuslupa tai muu viranomaisen hyväksyntä. Rakennuslupaa haetaan sähköisesti Lupapisteen kautta. www.lupapiste.fi Myös rakennuksen laajennus sekä merkittävät korjaus- ja muutostyöt tai käyttötarkoituksen muutos edellyttävät rakennus- tai toimenpidelupaa. Eräisiin vähäisiin rakennushankkeisiin voidaan hakea toimenpidelupa tai tehdä hankkeesta ilmoitus kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle. Asiasta säädetään maankäyttö- ja rakennuslaissa. Kunta voi myös rakennusjärjestyksessään määritellä toimenpiteiden luvan- tai ilmoituksenvaraisuutta. Maankäyttö- ja rakennuslaissa on säädetty rakentamisen luvanvaraisuuden ja luvan myöntämisen edellytysten lisäksi lupahakemusasiakirjoista, suunnittelijoiden kelpoisuudesta, rakennustyön suorittamisesta sekä rakennushankkeen vastuuhenkilöistä.

Edellytykset

Rakennuslupaa haetaan sähköisesti Lupapisteen kautta. www.lupapiste.fi


Pertunmaan kunnanvirasto
Pertuntie 14 19430 Pertunmaa
Puh. +35815770241
Paikallis- tai matkapuhelumaksu
maanantai-perjantai
09:00 - 15:00www.pertunmaa.fi
Sivuilta löytyy kaikki kuntaan liittyvät palvelut, tapahtumat ja ajankohtaiset asiat. http://pertunmaa.fi