Poimintoja hyvinvointikyselystä

Pe 24.09.2021 15:15

Kategoria:

Pertunmaalla toteutettiin alkukesästä hyvinvointikysely. Lämmin ja suuri kiitos kaikille vastanneille. Vastaajia oli yhteensä 264, joista vakituisia asukkaita 2/3 ja vapaa-ajanasukkaita 1/3. Vastaajista alle 18-vuotiaita reilu 10 %, 18–50-vuotiaita vajaa 33 %, 51–50-vuotiaita reilu 43 % ja yli 70-vuotiaita yli 12 %.

Materiaali on runsaasti ja avoimiin kysymyksiin vastattiin aktiivisesti. Sivuja on yhteensä 66. Kokonaisraporttia laaditaan opinnäytetyönä.

Artikkeliin on koottu muutamia poimintoja mahtavasta materiaalista. Väliotsikot ovat lainauksia vastaajilta. Syksyn aikana laaditaan hyvinvointisuunnitelma ja aloitetaan kuntastrategian valmistelu. Vastaukset ovat erittäin arvokkaita ja tärkeitä erilaisten painopisteiden valintaan.

Loppusyksyn ja talven aikana järjestetään tilaisuuksia joissa on mahdollisuus osallistua keskusteluun. Kirkonkylän ”mäellä” järjestetään avoimet ovet 3.11.21 klo 12–18. Mukana kunnantalo, kirjasto ja koulu. Kyselyn tuloksia on mahdollisuus ruotia avoimissa ovissa.

Hyvät palvelut tukevat asukkaiden aktiivisuutta ja hyvää ilmapiiriä

Vastauksisista tärkeimmiksi nousivat terveyspalvelut, lasten ja perheiden palvelut ja ikääntyneiden palvelut. Ei siis mitään yllättävää vaan kaiken ikäisten peruspalvelut nousivat ykköseksi. Kaikki palveluvaihtoehdot saivat lähtökohtaisesti mainintoja. Neutraaliksi tai ei lainkaan tärkeiksi nousivat Vanha-Rantalan talomuseo ja seurakunta.

Avoimissa vastauksissa oli 63 mainintaa mm. energia- ja muovijätteen keräys, teiden kunto, kauppojen säilyminen ja yritystoiminta. Avoimissa vastauksissa mainittiin mm. julkinen liikenne Mikkeliin. Pohdittavaa riittää, sillä Pertunmaalta pääsee arkisin kaksi kertaa päivässä Mikkeliin ja takaisin. Käyttöaste on tosi matala. Johtuuko se tiedottamisen vähäisyydestä vai oman auton käytön helppoudesta?

Lisäksi avoimissa vastauksissa kommentoitiin asioiden ja palveluiden tärkeyttä 67 kommentilla. Sisäisiltä ristiriidoilta ei voinut välttyä, sillä yhdessä kommentissa ”palvelukatalogi on mainio tietolähde, kiitos siitä” ja toisessa kommentissa ”hyvin vähän palveluita kunnassa käyttänyt koska ei ole tietoa niistä. Nyt olen asunut 3 vuotta vakituisesti Kuortissa eikä hajuakaan kampaaja/kauneushoitola/hierojan palveluista eikä myöskään ole auennut kansalaisopiston tarjoamat harrastukset tai muutkaan. Vaikuttaa siltä, että nämä kaikki on only for the local people.” Voin vakuuttaa, että kaikki saatavat palvelut on tarkoitettu kaikille asukkaille statuksesta riippumatta.

Kommentit olivat moninaisia kuten ”Pertunmaa on pieni loistava helmi. Pitäkää se sellaisena”, ”Pertunmaan tori on hieno ja tärkeä paikka” tai ”kunnanjohtajan viran voi lakkauttaa heti”.

Pertunmaata pidettiin kauttaaltaan turvallisena. ”Pienen kunnan tärkeä ominaisuus”, ”ei ole koskaan ollut Pertunmaalla ollessa turvaton olo” ja ”Pertunmaa perusturvallinen paikka asua ja elää”, kuten 73 avointen kommenttien vastauksista on poimittavissa.

Toki turvallisuuden kokemus on aina hyvin henkilökohtainen. Avoimissa kommenteissa oli mm. ”pelottaa kulkea naisena yksin, torilla nuorisojengit ovat pelottavia ja äänekkäitä”. Kommenteissa viitattiin myös rattijuoppoihin, ylinopeuksiin ja alkoholin käyttöön.

Täällä on kaikkea mitä jokapäiväisessä elämässä tarvitaan ja täydellinen mökkipaikka

Kysymykseen kuinka tyytyväinen olet Pertunmaahan, saatiin seuraava jakauma (suluissa vastaajien lukumäärä): erittäin tyytyväinen 19 % (49), tyytyväinen 62 % (164), ei tyytyväinen eikä tyytymätön 14 % (37), tyytymätön 3 % (8) (5) ja erittäin tyytymätön 2 %.

Avoimissa vastauksissa, joita oli 78, korostettiin, että peruspalvelut ovat kunnossa ”ja hyvin saavutettavissa”. Varhaiskasvatusta kommentoitiin mm. ”päiväkoti-ikäisten osalta hommat hoidettu hienosti”. ”Omakohtaisesti olen kiitollinen kaikin puolin asumiseen Pertunmaalla, kun Hartolantie saataisiin kuntoon”, mainitsee yksi vastaaja.

Yksi vastaa suitsuttaa kunnan tilannetta kriittisellä huomiolla: ”Täällä on menty valovuosi eteenpäin viimeisen parin vuoden aikana! On tullut sellainen tunne, että täällä todella tapahtuu ja kuntalaisista/vapaa-ajanasukkaista välitetään. Tänne on muuttanut positiivista ja osaavaa porukkaa. Vielä kun saataisiin kunnan päätöksenteossa mukana olevat muutamat vastaanhangoittelijat estämästä hyvää kehitystä.”

Kriittistä ääntä tarvitaan ja niihin on tartuttava mahdollisuuksien mukaan. Kommentteja seuraavasti: ”Pertunmaan keskusta on törkyinen ja epäsiisti. Ränsistyneitä rakennuksia siellä täällä. Tiet huonossa kunnossa. Onko lasten ja nuorten parissa työskentelevät ammattilaisia.” ”Kaikki hyvin, talvella ei ole baaria, jossa olisi iltamenoja.” ”Paljon liikkuu kaikenlaisia huhuja ja kun asioista kysyy, niihin ei saa vastausta.” ”Olisi mahtavaa, jos meitä vakituisia asukkaita muistettaisiin ns. pitää hyvänä, nyt usein palkitaan vain uusia asukkaita.”

Vastaajista 72 % (185) on löytänyt omat joukot (ystävät, kaverit, harrastusporukat), n. 10 % (26) ei ole löytänyt ja 18 %:lle (46) ei ole tarvetta löytää. Avoimissa kommenteissa (64) kokemukset vaihtelivat: ”Se, joka haluaa kavereita, löytää kyllä. Pertunmaalaiset on helposti lähestyttäviä ja auttavaisia… Naapuriapua saa pyydettäessä”. ”Olen muuttanut muualta melkein 40 vuotta sitten enkä vieläkään voi sanoa olevani pertunmaalainen. On ollut vaikea löytää samanhenkisiä ihmisiä. Porukat on aika sisäänpäinlämpiäviä. Edessäpäin mielistellään ja selän takana juorutaan.”

Tiedon löytäminen kunnan päätöksistä on 9 %:n mielestä erittäin helppoa ja 49 %:n mielestä helppoa, vaikeaa 12 % ja erittäin vaikeaa 3 %. Päätöksien löytämiseen ei ole ollut tarvetta 27 %:lla. Tiedon saanti Pertunmaan tapahtumista ja tilaisuuksista koki helpoksi 81 %. Vapaaehtoistoiminnassa on mukana 24 % vastaajista ja yhdistys- ja järjestötoiminnassa 37 %.

Viestinnästä avoimissa vastauksissa todettiin mm. ”aina voi parantaa” ja ”uuden kunnanjohtaja myötä avoimuus lisääntyi paljon ja tietoja tuodaan paremmin julki”.

Puutarhanhoitoa ja autonrassailua

Vastaajien harrastuksissa on runsasta kirjoa. Eri harrastusten mainintoja on 46. Top 3 harrastusta on kävely, lukeminen ja ruuanlaitto. Kymppiin ylettyvät leipominen, uinti, hiihto, käsityöt, musiikki, kuntosali ja kalastus. Kohdassa muut mainitaan mm. mummoilu, lentäminen, älyllinen ajattelu ja rälläilykerho.

Viidesosa vastaajista oli valmis itse ohjaamaan harrastustoimintaa tai osallistumaan järjestelyihin. Käsityö Talvikin toiminnan tunsi 77 % ja Jokituvan toiminnan tunsi 29 %. Joidenkin avoimissa vastauksissa kysymyksiä pidettiin hieman irrallisina.

Yhteisöllisyyttä ja pienpalstaviljelyä

Kyselyssä vastaajia pyydettiin nimeämään kolme asiaa, joita kunnan tulisi edistää. Ykköseksi nousi lasten ja nuorten hyvinvointi (69 %), toiseksi ikäihmisten hyvinvointi (53 %) ja viihtyvyyden lisääminen (33 %) Samoissa luvuissa eli 1/3 mielestä kunnan tulee ehkäistä yksinäisyyttä ja lisätä vapaa-ajan mahdollisuuksia. Avoimissa vastauksissa (20) nostettiin mm. yrittämisen edistäminen, ympäristönsuojelu ja kunnan itsenäisenä pitäminen.

Avoimeen kysymykseen mikä kunnan tarjoama palvelu, toiminta tai teko edistäisi parhaiten vastaajien henkilökohtaista hyvinvointia tuli runsaasti vastauksia, yhteensä 129. Kirjo oli todella laaja kirjastosta liikuntaan ja yhdistystoiminnan tukemiseen. Vastauksissa toivottiin palvelujen pysyvän kunnassa. Ja useita mainintoja sai Pertuntori.

Yhdessä vastauksessa kuvattiin hieman enemmän: ”Kaveriporukka ja mahdollisesti pyyntö mukaan kokeilemaan jotain uutta, mitä yksin ei tulisi tehtyä. Muutenkin vapaa-ajan asukkaat haluavat tutustua ihmisiin ja harrastuksiin. Mutta nyt ei tietoa miten pääsee mukaan helposti. Treffitapahtuma, jossa houkutellaan kesäasukkaan mukaan yhteisiin harrastuksiin. Kesäasukkaat tuntevat itsensä ulkopuoliseksi, vaikka haluaisivat helpon reitin mukaan toimintaan. Kuinka moni voisi solmia ystävyyssuhteita tämän kaltaisen toiminnan kautta. Siitä hyötyisi vakituiset ja kesäasukkaat. Tulisi elämää tähänkin pieneen kylään.”

Vastaajien kehittämisajatuksia tai ideoita oli 85. Vastauksissa riittää perkaamista ja tekemistä riittää. Vastaajien ehdotuksia mm: ”kunnan liikuntapaikkojen varaukset tulisi sähköistää”, ”yhteisöllisyydessä olisi kehittämisen varaa”, ”kunnan markkinointi ja profiilin nosto”, ”torin aukioloaika pidemmäksi lauantaina”, ”rohkeasti eteenpäin omin avuin”, ”haluaisimme digitalkkarin”, ”Pertunmaalta ei oikein meinaa löytää remppaporukoita” ja ”rakastan maaseudun rauhaa, jota Pertunmaalla riittää”. Osansa saa myös kunnanjohtaja: ”aktiivinen kunnanjohtaja, kiitos” ja ”hyvä idea on kunnanjohtajan vaihto nuorempaan”.

Vastaajilta toivottiin kolmen arvon kokonaisuutta, joiden tulisi ohjata Pertunmaan kunnan toimintaa. Vastauksia tuli 119. Muutama esimerkki kolmen arvon ehdotuksista: 1. avoimuus, avoimuus, avoimuus; 2. viihtyisyys, yhteistyö, aktiivisuus; 3. ihmisten hyvinvointi, ympäristö, yhdenvertaisuus; 4. ihmisarvo, oikeudenmukaisuus, tasa-arvo; 5. terveys, elinvoima, yhteisöllisyys; 6. yhteisöllisyys, luovuus, henkinen hyvinvointi; 7. lapsiperheet, nuoret, tulevaisuus, 8. kohteliaisuus, hymy, auttavaisuus, 9. katsotaan eteenpäin, toimitaan avoimesti, ollaan positiivisia, 10. lupsakka savolaisuus ja vastuullinen hämäläisyys tasapainossa, liikkuminen luonnossa ja vesillä, kestävä kehitys.

Lisätietoja:
Kunnanjohtaja Leena Ruotsalainen
leena.ruotsalainen@pertunmaa.fi
040 821 4590

Ict-asiantuntija Juha Pöysä
juha.poysa@pertunmaa.fi
040 652 8530

 

Hyvinvointi