Pikatiedote Pertunmaan kunnanhallituksen kokouksesta 29.6.2020

Ma 29.06.2020 20:15

Kategoria:

§ 96 Työpajatoiminta
Kunnanhallitus päätti aloittaa Jokitupa-toiminnan syyskuussa ja hakea hankerahaa, jonka kokonaisbudjetti on 69 994 €, josta kunnan omarahoitusosuus on 13 998,80 €.

§ 97 Oppituntien suunnittelu ja toteutus
Koskee yksittäistä henkilöä ja sisältää salassa pidettäviä henkilötietoja.

§ 98 Sopimus kelan kanssa kotihoidon kuntalisän maksamisen jatkosta
Kunnanhallitus päätti kotihoidon kuntalisän maksamisesta ajalle 1.9.2020–31.12.2022 alle 3 vuotta olevasta lapsesta 250 € ja 3 vuotta vanhemmasta lapsesta 75 € sekä varaa talousarvioon määrärahan testamenttivaroista.

§ 99 Eron myöntäminen kirjanpitäjä Kirsi Ojalalle
Kunnanhallitus päätti myöntää eron Kirsi Ojalalle kirjanpitäjän toimesta 1.8.2020 alkaen.

§ 100 Etelä-Savon työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun johtoryhmän jäsenen ja varajäsenen muutos
Kunnanhallitus nimesi Etelä-Savon työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun johtoryhmään 31.12.2022 saakka varsinaiseksi jäseneksi Leena Ruotsalaisen ja varajäseneksi Lea Mäkisen.

§ 101 Vastaus valtuustoaloitteeseen pelastussuunnitelmasta
Kunnanhallitus merkitsi valtuustoaloitteen vastauksen tiedoksi.

Kaikista kunnan kohteista on olemassa pelastussuunnitelmat. Kunnan rakennusten ja muun toiminnan pelastussuunnitelmat sijaitsevat www.pelastussuunnitelmat.fi –sivustolla ja pääosin ne on päivitetty viimeksi 27.5.2020. Päivittämättömät pelastussuunnitelmat hoidetaan 30.9.2020 mennessä.

§ 102 ilmoitusasiat 29.6.2020
Ilmoitusasiat merkittiin tiedoksi.

Lisätietoja:
Jari Liukkonen
kunnanhallituksen puheenjohtaja
jari.liukkonen@pertunmaa.fi
040 529 7606

Leena Ruotsalainen
kunnanjohtaja
leena.ruotsalainen@pertunmaa.fi
040 821 4590