Pikatiedote kunnanhallituksen kokouksesta 23.3.2020

Ma 23.03.2020 20:15

Kategoria: Hallinto

Pertunmaan kunta
Pikatiedote kunnanhallituksen kokouksesta 23.3.2020

§ 55 Koronavirustilanne ja toimenpiteet kunnassa

Todettiin, että kunta on keskittynyt viestintään kunnan toimenpiteistä asukkaille, päätöksentekijöille ja henkilöstölle sekä kaupassakäyntiavun järjestämiseen kolmen alueen kaupan kanssa yli 70-vuotiaille ja riskiryhmässä oleville. Lisäksi kaikille asukkaille jaettiin 23.3.2020 tiedote postilaatikkojakeluna.

Todettiin, että kunta ei toistaiseksi aloita yt-neuvotteluja eikä lomautuksia. Kunnan joidenkin työntekijöiden työtehtäviä tarkastellaan tilanteen mukaan.

Kunta seuraa tiivisti ja aktiivisesti valtakunnan toimijoiden, Etelä-Savon ja Essoten tiedotteita.

§ 56 Tukikoti ry:n tilannekatsaus ja korjaus edelliseen selvitykseen perintövarojen käytöstä

Edellisestä selvityksestä todettiin Tuovi Rinteen perintövarojen käytöstä Leppälän rakentamiseen ja korjaamiseen oli jäänyt kirjaamatta 30.5.2019 maksettu 40 000 euroa. Todettiin, että viimeinen erä 85 000 euroa maksettiin 17.3.2020 ja loppuraportti toimitetaan 31.8.2020 mennessä. Kokonaisuudessaan Leppälän rakentamiseen on käytetty varoja 526 015,46.

Tällä hetkellä palvelukylässä on tyhjänä kuusi uutta ja neljä vanhaa asuntoa.

§ 57 Markkinointiryhmän täydentäminen

Kunnanhallitus nimesi Juha Torniaisen tilalle kunnanjohtaja Leena Ruotsalaisen.

§ 58 Pienten kuntien elinvoimaa – verkoston ohjausryhmän täydentäminen

Pertunmaan kunta on mukana Hartolan, Joutsan ja Sysmän kanssa Pienten kuntien elinvoimaa – hankkeessa 2020–2021. Kunnanhallitus on nimennyt aikaisemmin ohjausryhmän jäseneksi Jouni Pekkosen.

Kunnanhallitus täydensi ohjausryhmää ja nimesi jäseneksi kunnanjohtaja Leena Ruotsalaisen.

§ 59 Metsästysvuokrasopimuksen solmiminen

Kunnanhallitus päätti metsävuokrasopimuksen solmimisesta Seppo ja Vesa Törnroosin hirviseurue Höltän hirvimiehet kanssa Levänniemeen ja Iso-Pyöriään. Lisäksi kunnanhallitus päätti myöntää luvan majavan padon purkuun. Kunta maksaa luvan 70 € ja hirviseurue huolehtii padon purkamisesta.

§ 60 Ilmoitusasiat

Kiinteistöluovutusilmoitukset merkittiin tiedoksi.

Kunnanjohtaja kertoi, että tavoitteena on saada vuoden 2019 tilinpäätös kunnanhallituksen käsittelyyn 27.4.2020.

Lisätietoja:

Jari Liukkonen, kunnanhallituksen puheenjohtaja, jari.liukkonen@pertunmaa.fi 040 529 7606
Leena Ruotsalainen, kunnanjohtaja, leena.ruotsalainen@pertunmaa.fi 040 821 4590

Kunnanhallitus