Perusopetuksen erityisopetus ja erityinen tuki

erityisopetus, erityinen tuki, tukiopetus

Tuen muodot perusopetuksessa Peruskoulun aikana oppilaalla on oikeus saada tukea oppimiseensa heti, kun tuen tarvetta ilmenee. Mitä nopeammin ongelmiin haetaan tukea, sitä paremmin oppilaan opiskelun eteneminen turvataan. Jokainen oppija on erilainen ja myös oppimistyylit vaihtelevat oppijoilla huomattavasti. Uusi perusopetuslaki haluaa turvata oppilaan koulunkäynnin sujumista ottamalla huomioon oppilaiden erilaisuuden. Oppilaalle annettava tuki voi olla esim. tukiopetusta, osa-aikaista erityisopetusta tai opiskeltavan oppimäärän laajuuden karsimista. Tuen muodot Pertunmaan kunnassa Jos oppilas tarvitsee lisätukea oppimisen edistymiseen, on tärkeää ottaa mahdollisimman nopeasti yhteyttä luokanopettajaan/ aineenopettajaan ja arvioida yhdessä oppilaan tuen tarve. Erityisopettajat auttavat osaltaan tuen tarpeen määrittelyssä. He antavat osa-aikaista tukea oppilaille joko yleisopetuksen yhteydessä tai pienemmässä ryhmässä. Tarvittaessa oppilasta ohjataan jatkotutkimuksiin, jotta voidaan selvittää laajemmin avun tarvetta. Tuen tarve voi olla tilapäistä tai pitkäaikaista ja tuen tarve voi olla yleistä, tehostettua että erityistä tukea oppijan tarpeesta riippuen. Tuen tarve voi muuttua kouluvuosien aikana ja siksi sen toteutumista tarkastellaan lukuvuosittain.


Pertunmaan kunnanvirasto
Pertuntie 14 19430 Pertunmaa
Puh. +35815770241
Paikallis- tai matkapuhelumaksu
maanantai-perjantai
09:00 - 15:00


Pertunmaan yhtenäiskoulu
Kirkkotie 3 19430 Pertunmaa
Puh. +358503895540
Paikallis- tai matkapuhelumaksu
24/7www.pertunmaa.fi
Sivuilta löytyy kaikki kuntaan liittyvät palvelut, tapahtumat ja ajankohtaiset asiat. http://pertunmaa.fi