Pertunmaan teknisen lautakunnan kokous 23.11.2021

Ti 23.11.2021 18:50

Kategoria:

§ 27 Vastaus Itä-Suomen hallinto-oikeuteen: Esitetty vastine hyväksyttiin. Valitus todettiin perusteettomaksi. (vastine liitteenä)

§ 28 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2022: hyväksyttiin. (talousarvio, jossa ulkoiset ja poistot liitteenä) Ja edelleen kunnanhallitukseen ja –valtuustoon.

§ 29 Rivitalo Voivuoren saneerauksen taloudellinen loppuselvitys. Hyväksyttiin. Ja edelleen kunnanhallitukseen ja -valtuustoon

§ 30 Liittymissopimus Kymenlaakson Jäte Oy / Pertunmaan kunta: Hyväksyttiin, sopimusluonnos liitteenä. Ja edelleen kunnanhallitukseen.

§ 31 Viranhaltijapäätökset saatettiin lautakunnan tietoon: Viranhaltijapäätökset saatettiin lautakunnan tietoon.

Jouni Huusari
tekninen johtaja - rakennustarkastaja

Esitetty vastine § 27 (pdf)

Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2022 § 28 (pdf)

Liittymissopimus Kymenlaakson Jäte Oy / Pertunmaan kunta § 30 (pdf)