Pertunmaan rantayleiskaavan muutos tiloilla 588-412-1-199 ja 588-412-1-213

To 16.06.2022 07:30

Kategoria: Kuulutus

Pertunmaan kunnanhallitus on päättänyt asettaa kokouksessaan 30.5.2022 § 79 otsikossa mainitun rantayleiskaavan muutoksen kaavaehdotusaineiston MRL 65 §:n ja MRA 19 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville.

Asiakirjat asetetaan nähtäville 16.6.-17.7.2022 ajaksi kunnan verkkosivuille www.pertunmaa.fi ja kunnan tekniselle osastolle.

Nähtävänäolon aikana alueiden maanomistajilla, viranomaisilla sekä muilla osallisilla on mahdollisuus esittää muistutus kaavaehdotuksesta. Muistutus pyydetään toimittamaan sähköpostitse keskustoimisto@pertunmaa.fi tai postitse Pertunmaan kunta/ kunnanhallitus, Pertuntie 14, 19430 Pertunmaa.

Pertunmaa 16.6.2022

Pertunmaan kunnanhallitus

Kartta (pdf)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf)

Selostus (pdf)