Pertunmaan kunnan vapaa-aikatoimi julistaa haettavaksi
LIIKUNTA- JA HYVINVOINTIOHJAAJAN VAKINAISEN TOIMEN 2.1.2019 alkaen. Koeaika 4kk.
Kelpoisuusehtona on liikunnanohjaajan ammattitutkinto, liikunnanohjaajan AMK-tutkinto tai muu soveltuva liikunta-alan tutkinto.

Hakemukset liitteineen (kelpoisuustodistukset ja ansioluettelot) on toimitettava 30.11.2018 klo 12.00 mennessä, joko postitse osoitteeseen:
Pertunmaan sivistystoimi, Pertuntie 14, 19430 PERTUNMAA,
tai sähköpostitse if.aa1542384289mnutr1542384289ep@at1542384289narim1542384289mun.a1542384289naaj1542384289

Toimi jakautuu liikunnanohjaajan (70%) ja hyvinvointiohjaajan (30%) tehtäviin. Toimi on kokoaikainen (yleistyöaika) 38,75h/vko. Palkkaus KVTES:n mukainen 02VAP050.
Toimeen valitun on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain (504/2002) 6§ 2 momentin mukainen rikosrekisteriote.

Lisätietoja: vapaa-aikasihteeri, Jaana Nummiranta puh. 050-3895534

Toimenkuva:
Liikunnanohjaaja (70%)
• Suunnitella ja ohjata liikuntaa niin yksilöille kuin ryhmille
• Kisarannan varausten ja laskutusten hoito, kaikkien tilojen osalta
• Osallistua erilaisten teemapäivien ja tapahtumien suunnitteluun ja toteutukseen
• Uimakoulun järjestäminen kesäisin
• leiri- ja retkitoiminnan järjestäminen
• osallistuminen Lape- moniammatillisen palveluverkoston kokouksiin ja tarvittaessa myös muihin hyvinvoinnin- ja terveyden edistämistä käsitteleviin kokouksiin.
• kunnan tyky-toimikunnan sihteerinä toimiminen

Hyvinvointiohjaaja (30%)
• Toimia kunnassa hyvinvointiohjaajana kuntalaisille niin ryhmä, kuin yksilötasolla (ravinto, liikunta, nukkuminen)
• Yhteistyöstä huolehtiminen kunnan toimialojen ja muiden toimijoiden kuten järjestöjen, yritysten ja seurojen välillä (esim.yhteistyökumppanit kohtaa -tapaaminen kevät ja syksy)
• Hyvien käytäntöjen levittäminen
• Hyvinvointia ja terveyttä edistävien koulutusten ja tapahtumien järjestäminen
• Kansallisten terveyden edistämisen ja hyvinvointiohjelmien toimeenpanon tukeminen
• Seurata ja analysida toimintaympäristön muutoksia hyvinvointi- ja terveysvaikutusten kannalta
• Toimia kunnan hyvinvointikertomuksen ja –suunnitelman sekä vuosittaisen -raportin valmistelijana yhdessä kunnan hyvinvointi- ja terveydenedistämisestä vastaavan henkilön kanssa
• Toimia kunnan hyvinvointityöryhmän sihteerinä
• Työskennellä sosiaali- ja terveystoimen asioiden osalta yhdyshenkilönä ja yhteistyössä eri viranomaisten, järjestöjen ja kunnan muiden toimijoiden kanssa
• Aktiivinen viestintä, jolla tehdään hyvinvointityötä näkyväksi esim. some-viestintä

Liikunta-ja hyvinvointiohjaajan työn tavoitteena on, että kunnan hyvinvoinnin edistämistyö on suunnitelmallista, tavoitteellista, kokonaisvaltaista, läpinäkyvää ja avointa. Tavoitteena on, että hyvinvoinnin edistämistyö on osa kunnan strategista johtamista, joka pohjautuu vastuiden määrittelyyn ja on laaja-alaista ja poikkitoiminnallista yhteistyötä kunnassa ja kunnassa toimivien muiden tahojen (esim. järjestöt, seurakunta, yritykset) kanssa.
Liikunnan- ja hyvinvointiohjaajan tehtävä on ylläpitää jo hankkeiden myötä vakiintuneita palveluita esim. matalan kynnyksen liikuntaryhmät, hyvinvointineuvonta, erityisryhmien liikuntaryhmät, ikäihmisten liikuntaryhmät, sekä pyrkiä lisäämään kuntalaisten osallisuutta, kohdentamaan palveluja ja kaventamaan terveyseroja pitkällä aikavälillä.