Pertunmaan kunnanvaltuusto 21.11.2022 Pikatiedote

Ma 21.11.2022 20:30

Kategoria:

§ 65 Tilannekatsaus Mikkelin seudun kuntakokeilun toteutukseen ja työvoimapalvelujen TE2024 uudistukseen
Mikkelin seudun kuntakokeilun kokeilujohtaja Pekka Patama esitteli kuntakokeilua ja TE2024 uudistusta. Kunnanvaltuusto merkitsi keskustelun jälkeen tiedoksi saatetuksi.

§ 66 Avustushakemus Kuortin teollisuusalueen lisäkaavoitukseen aurinkosähköpuistolle ja biokaasulaitokselle
Kunnanvaltuusto päätti merkitä tiedoksi saatetuksi avustushakemuksen Kuortin teollisuusalueen lisäkaavoitukseen aurinkosähköpuistolle ja biokaasulaitokselle.

§ 67 TE2024 uudistus ja TE2024 E-Savo-hankehakemus
Kunnanvaltuusto päätti merkitä tiedoksi Pertunmaan kunnan osallistumisen TE2024 E-Savo-hankkeeseen ja kunnan rahoitusosuuteen.

§ 68 Yhteistyösopimus työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta (TYP) Etelä-Savossa sekä sopimus TYP-johtajan kustannusten jakamisesta
Kunnanvaltuusto päätti merkitä tiedoksi saatetuksi yhteistyösopimuksen, sopimuksen kustannusten jakamisesta ja kunnan rahoitusosuudesta, TYP-johtoryhmän nimetyn jäsenen kunnanjohtaja Leena Ruotsalaisen ja varalle palvelusihteeri Lea Mäkisen sekä valtuuttaa kunnanjohtajan allekirjoittamaan sopimuksen.

§ 69 Yhteistyöhanke Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin kanssa
Kunnanvaltuusto päätti merkitä tiedoksi saatetuksi Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin hankkeen Tikkutollosta tuotteeksi: Kestävän maaseutumatkailun kehittämisen paikkaperustainen toimintamalli.

§ 70 Talousarvion toteumavertailu 1.1.–30.9.2022
Kunnanvaltuusto merkitsi talousarvion toteumavertailun tiedoksi.

§ 71 Selvitys tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen 2021
Kunnanvaltuusto merkitsi selvityksen tiedoksi saatetuksi.

Lisätietoja:
Annukka Räisänen
kunnanvaltuuston puheenjohtaja
050 591 0813
annukka.raisanen@pertunmaa.fi

Leena Ruotsalainen
kunnanjohtaja
040 821 4590
leena.ruotsalainen@pertunmaa.fi