Pertunmaan kunnanvaltuusto 19.4.2021 Pikatiedote

Ma 19.04.2021 19:40

Kategoria:

§ 27 Vastaus valtuustoaloitteeseen avustuksista
Kunnanvaltuusto päätti hyväksyä vastauksen Markku Pöyryn aloitteeseen.

Valtuutettu Markku Pöyry on tehnyt aloitteen, että Pertunmaan kunta ottaisi mallia Hartolan kunnasta ja maksaisi avustusta ensiasunnon ostajalle 2000 euroa. Pertunmaan kunnalla on tällä hetkellä erilaisia avustuksia ja tukia asukkaille kuten maksuton varhaiskasvatus, kotihoidontuki, työmatkatuki, vauvalahjakortti, opintoavustukset sekä erilaiset liikuntaan ja hyvinvointia tukeviin toimintoihin eri ikäryhmille.

Aloite on sinänsä kannatettava, mutta erilaisia avustuksia ja tukia asukkaille on tarkasteltava kokonaisuutena sekä tarpeen että taloudellisten vaikutusten näkökulmasta. Uusi valtuusto aloittaa työnsä 1.8.21 ja tavoitteena on kuntastrategian päivittäminen tai mahdollisesti kokonaan uuden kuntastrategian valmistelu. Asukkaille suunnattava avustukset ja tuet ovat kuntastrategian valmistelussa sekä vuoden 2022 talousarvion valmistelussa syytä ottaa kokonaistarkasteluun.

§ 28 Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän (Tuustaipaleen) loppuselvitys
Kunnanvaltuusto päätti hyväksyä Itä-Suomen päihdeyhtymän (Tuustaipaleen) loppuselvityksen ja purkautumisen loppuunsaattamisen.

Lisätietoja:
Puheenjohtaja Annukka Räisänen
050 591 0313
annukka.raisanen@pertunmaa.fi

Kunnanjohtaja Leena Ruotsalainen
040 821 4590
leena.ruotsalainen@pertunmaa.fi