Pertunmaan kunnanvaltuusto 18.9.2023 Pikatiedote

Ma 18.09.2023 19:50

Kategoria:

§ 28 Ostotarjous teollisuusalueen määräalasta
Kunnanvaltuusto päätti, että teollisuustontit myydään vain kokonaisina, ei määräaloina.

§ 29 Varhaiskasvatuksen tulojen muutos
Kunnanvaltuusto päätti hyväksyä 1. lisämäärärahan varhaiskasvatukselle, muut tuet ja avustukset kohtaan 14 000 euroa tuloja vuodelle 2023 ja 2. että nämä katetaan Vigmanin testamenttivaroista maksettavaksi.

§ 30 Sopimus Mikkelin seudun työvoimapalvelujen järjestämisestä
Kunnanvaltuusto päätti hyväksyä sopimuksen työllisyyspalvelujen järjestämisestä 1.1.2025 alkaen sopimukseen perustuvana vastuukuntamallina, jossa Mikkelin kaupunki toimii vastuukuntana. Sopimukseen liittyvä palvelusuunnitelma tarkentuu vuoden 2024 aikana. Lisäksi todettiin vaadittava toimitiloja koskeva ilmoitus.

§ 31 Lausunto valituksesta Itä-Suomen hallinto-oikeudelle kunnanvaltuuston päätöksestä 12.6.2023
Kunnanvaltuusto merkitsi kunnanhallituksen lausunnon tiedoksi saatetuksi.

§ 32 Talouden puolivuotisraportti 1.1–30.6.2023
Kunnanvaltuusto merkitsi talouden puolivuotisraportin 1.1-30.6.2023 tiedoksi saatetuksi.

Lisätietoja:
Annukka Räisänen
kunnanvaltuuston puheenjohtaja
050 591 0813
annukka.raisanen@pertunmaa.fi

Leena Ruotsalainen
kunnanjohtaja
040 821 4590
leena.ruotsalainen@pertunmaa.fi