Pertunmaan kunnanhallitus 26.4.2021 Pikatiedote

Ma 26.04.2021 20:54

Kategoria:

§ 72 Yhdistys- ja järjestöavustukset 2021
Kunnanhallitus päätti yhdistys- ja järjestöavustuksista seuraavasti: Eläkeliiton Pertunmaan yhdistys 200 €, Pertun kyläyhdistys 200 €, Pertunmaan 4H-yhdistys 2600 €, Pertunmaan VPK ry 200 €, Pertunmaan Kennelyhdistys 200 €, Lihavanpään kyläyhdistys 200 €, Pertunmaan käsityöläiset ry 200 € ja Pertun Tähkäpartio ry 200 €. Yhteensä 4000 euroa.

§ 73 Pertunmaan Tukikoti ry:n avustushakemus
Kunnanhallitus päätti myöntää avustusta Pertunmaan Tukikoti ry:lle 8 000 € kuntovälineiden hankkimista varten. Avustus maksetaan Rinteen perintövaroista.

§ 74 Pertunmaan Sotaveteraanit ry:n avustusanomus
Kunnanhallitus päätti myöntää Pertunmaan Sotaveteraanin ry:lle 10 000 euroa jaettavaksi tasapuolisesti paikallisille sota/rintamaveteraaneille sekä heidän puolisoilleen. Avustus maksetaan Hannu Vigmanin testamenttivaroista.

§ 75 Osallistuminen Etelä-Savon tavoitteellinen tietoliikenneverkko – hankkeen valmisteluun
Kunnanhallitus päätti ilmoittaa Etelä-Savon maakuntaliitolle, että Pertunmaan kunta on mukana markkina-analyysin toteuttamisessa. Kunnanhallitus korostaa, että sitovan päätöksen kunta tekee vasta, kun Liikenne- ja viestintävirasto on markkina-analyysissa vahvistanut tukikelpoiset alueet.

§ 76 Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan asettaminen kuntavaaleihin 2021
Kunnanhallitus päätti asettaa kuntavaaleja varten vaalilautakunnan Minna Erkkilä (pj), Heikki Iso-Kuortti (vpj) ja jäsenet Pertti Latvanen, Eija Mäkelä ja Carina Olenius sekä varajäseniksi Pirjo Kallio, Sirpa-Liisa Kuoppala, Jarkko Lunkka, Soile Ruuth, Jussi Vesalainen ja Aini Komppa.

Kunnanhallitus päätti asettaa kuntavaaleja varten vaalitoimikuntaan Pirjo Kallio (pj), Heikki Iso-Kuortti (vpj) ja jäseneksi Minna Erkkilä sekä varajäseniksi Sirpa-Liisa Kuoppala, Pertti Latvanen ja Olavi Tolonen.

§ 77 Ilmoitusasiat 2021
Kunnanhallitus merkitsi ilmoitusasiat tiedoksi saatetuksi.

Lisälista § 78 Teknisen johtajan/rakennustarkastajan viran aukijulistaminen
Kunnanhallitus käsitteli tekninen johtaja/rakennustarkastajan virkajärjestelyjä kokouksessaan § 60 22.3.2021. Kokouksessa päätettiin va. teknisen johtaja/rakennustarkastaja Jouni Huusarin määräaikaisen työsuhteen jatkamisesta 15.9.2021 saakka. Kokouksessa päätettiin vastoin kunnanjohtajan esitystä siirtää teknisen toimen kokonaisjärjestelyyn liittyvä keskustelu kunnanvaltuuston käsittelyyn 29.3.21. Kunnanjohtaja muutti esitystään kunnanhallituksen toiveen mukaisesti.

Kunnanvaltuusto keskusteli § 23 teknisen johtajan/rakennustarkastajan virkajärjestelyistä kokouksessa 29.3.21. Keskustelun päätteeksi kunnanvaltuusto päätti aloittaa tekninen johtajan/rakennustarkastajan viran avoimeksi julkistamisen valmistelut päätöksentekoon.

Kunnanhallitus päätti julkistaa teknisen johtajan/rakennustarkastajan viran hakuun kuluvalla viikolla, siten, että haku päättyy 28.5.21 ja virka täytetään 1.9.21 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Lisätietoja:
Kunnanhallituksen puheenjohtaja Jari Liukkonen
jari.liukkonen@pertunmaa.fi
040 529 7606

Kunnanjohtaja Leena Ruotsalainen
leena.ruotsalainen@pertunmaa.fi
040 821 4590