Pertunmaan kunnanhallitus 22.2.2021 Pikatiedote

Ma 22.02.2021 20:20

Kategoria:

§ 27 Lausunto valtakunnallisesta liikennejärjestelmäsuunnitelmasta vuosille 2021–2032
Kunnanhallitus merkitsi tiedoksi Mikkelin kaupungin, Enonkosken, Hirvensalmen, Juvan, Kangasniemen, Pertunmaan, Pieksämäen, Puumalan, Rantasalmen ja Sulkavan yhteisen lausunnon valtakunnallisesta liikennejärjestelmäsuunnitelmasta vuosille 2021–2032.

§ 28 Mikkelin seudun ympäristöpalvelusopimus
Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto hyväksyy Mikkelin seudun ympäristöpalveluiden sopimuksen muuttamisen ja valtuuttaa kunnanjohtajan allekirjoittamaan sopimuksen.

§ 29 Kuortti, portti Pertunmaalle – hanke
Kunnanhallitus keskusteli asiasta ja päätti hankehakemuksesta.

§ 30 Hakemus Pertunmaan kuntavaakunnan käyttöön/UniikkiHeinola
Kunnanhallitus keskusteli asiasta ja päätti, että vaakunaa voidaan käyttää UniikkiHeinolan käsitöissä.

§ 31 Pertunmaan kunnan vanhusten virkistys- ja kuntoutusrahaston vuonna 2020 saadun testamentin lisääminen rahastoon
Kunnanhallitus päätti, että saatu testamentti 10 000 euroa liitetään osaksi kunnan vanhusten virkistys- ja kuntoutusrahastoa.

§ 32 Kunnan vanhusten virkistys- ja kuntoutusrahaston käyttäminen vuonna 2021
Kunnanhallitus päätti, että virkistys- ja kuntoutusrahastosta käytetään vuonna 2021 6000 euroa erilaiseen toimintaan.

§ 33 Testamenttivarojen käyttö nuorten kuljetuksiin Purnuun
Kunnanhallitus päätti, että lasten ja nuorten kuljetuskustannukset Purnuun maksetaan lapsille ja nuorille varatuista testamenttivaroista. Viikoittaisten lasketteluretkien kuljetuskustannukset Purnuun pääsiäiseen saakka kustantavat yhteensä max. 2340 euroa.

§ 34 Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan asettaminen kuntavaaleihin 2021
Kunnanhallitus päätti nimetä kuntavaaleja varten 5-jäsnisen vaalilautakunnan jäsenet Minna Erkkilä, Heikki Iso-Kuortti, Pertti Latvanen, Eija Mäkelä ja Carina Olenius ja varajäsenet Pirjo Kallio, Sirpa-Liisa Kuoppala, Jarkko Lunkka, Soile Ruuth ja Jussi Vesalainen sekä määrätä puheenjohtajaksi Minna Erkkilän ja varapuheenjohtajaksi Carina Oleniuksen.

Kunnanhallitus päätti nimetä 3-jäsenisen vaalitoimikunnan jäsenet Minna Erkkilä, Heikki Iso-Kuortti ja Pirjo Kallio ja varajäsenet Sirpa-Liisa Kuoppala, Pertti Latvanen ja Olavi Tolonen sekä määrätä puheenjohtajaksi Pirjo Kallion ja varapuheenjohtajaksi Heikki Iso-Kuorttin.

§ 35 Etelä-Savon alueen kuntien sekä kaupunkien ja Etelä-Savon aluetoimiston välisten yhteistoimintasopimusten päivittäminen
Kunnanhallitus päätti hyväksyä Karjalan prikaatin Etelä-Savon aluetoimiston ja Pertunmaan kunnan välisen päivitetyn yhteistoimintasopimuksen sekä valtuuttaa kunnanjohtajan allekirjoittamaan yhteistoimintasopimuksen.

§ 36 Muutos yhtiöjärjestykseen Koha-Suomi Oy:n osakassopimukseen
Kunnanhallitus päätti hyväksyä Koha-Suomi Oy:n osakassopimukseen liittyvät muutosehdotukset nimeämistoimikunnasta ja poistetuista ristiriitaisuuksista.

§ 37 Ilmoitusasiat
Kunnanhallitus päätti merkitä ilmoitusasiat tiedoksi.

Lisätietoja:
Kunnanhallituksen puheenjohtaja Jari Liukkonen
jari.liukkonen@pertunmaa.fi
040 529 7606

Kunnanjohtaja Leena Ruotsalainen
leena.ruotsalainen@pertunmaa.fi
040 821 4590