Pertunmaan kunnanhallitus 12.7.21 Pikatiedote

Ma 12.07.2021 20:18

Kategoria:

§ 105 Arviointiryhmän nimeäminen

Kunnanhallitus päätti

1. todeta, että arviointiryhmän valtionvarainministeriön edustaja on neuvotteleva virkamies Vesa Lappalainen,

2. hyväksyä valtionvarainministeriön ehdotuksen arviointiryhmän puheenjohtajaksi Kimmo Behmin,

3. nimesi kunnanhallituksen puheenjohtajan Jari Liukkosen ja henkilöstön edustajan Salla Hutrin arviointiryhmään.

§ 106 Arviointiryhmän nimeäminen/kunnanhallituksen puheenjohtajan esitys
Kunnanhallitus päätti nimetä arviointiryhmään kunnan edustajaksi kunnanjohtaja Leena Ruotsalaisen.

§ 107 Vuokra-asuntokokonaisuuden selvitystyön työryhmän nimeäminen
Kunnanhallitus päätti valita vuokrahuoneistokiinteistöjen selvitystyötä varten työryhmän, jonka jäseniksi valittiin Asikainen Jukka, Liukkonen Jari, Mattila Raimo, Pekkonen Jouni, Ruotsalainen Leena ja tekninen johtaja-rakennustarkastaja.

§ 108 Tilavaraukset
Kunnanhallitus päätti, että Itä-Hämeen opisto saa käyttää kunnan tiloja korvauksetta lukuvuonna 2021–2022 opiston opintoryhmien kokoontumista varten sekä Essote keskiviikkoisin nuorisotalolla klo 11–12.

§ 109 Kunnanvaltuuston 24.5.2021 pitämän kokkouksen päätösten laillisuus ja täytäntöönpanokelpoisuus
Kunnanhallitus totesi, että kunnanvaltuuston 24.5.21 tekemät päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä.

§ 110 Ilmoitusasiat
Kunnanhallitus merkitsi ilmoitusasiat tiedoksi saatetuksi.

§ 111 Kuntavaalit 2021 tuloksen julkaiseminen ja tiedottaminen
Kunnanhallitus päätti saattaa kuntavaalien 2021 tuloksen valituista valtuutetuista ja varavaltuutetuista toimikaudelle 1.8.2021–31.5.2025 kunnanvaltuustolle tiedoksi.

§ 112 Teknisen johtajan-rakennustarkastajan valintaprosessi
Kunnanhallitus käsitteli teknisenä korjauksena 21.6.2021 § 98 antamaansa päätöstä korjaten päätöksen kuulumaan seuraavasti: Kunnanhallitus oli lauantain 19.6.21 yksilöhaastattelujen jälkeen päätynyt kahteen nimeen, Jouni Huusariin ja Marko Pynnöseen. Keskustelun kuluessa Jouni Pekkonen esitti Marko Pynnöstä teknisen johtajan-rakennustarkastajan yhdistelmävirkaan. Esko Kilpinen kannatti esitystä. Outi Virtanen esitti Jouni Huusaria ko. virkaan, jota Lenita Pitkälä kannatti. Pidetyssä avoimessa nimenhuudolla suoritetussa henkilöäänestyksessä Marko Pynnönen sai 3 ääntä ja Jouni Huusari 4 ääntä.

Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että teknisen johtajan - rakennustarkastajan virkaa valitaan Jouni Huusari ja varalle Marko Pynnönen ilmoituksen mukaisella 5 316,07 euron palkalla.

Keskustelun aikana Jouni Pekkonen esitti Esko Kilpisen kannattamana, että Jouni Huusari ja Marko Pynnönen kutsuttaisiin kunnanvaltuuston kokoukseen 12.7.2021 kuultavaksi. Outi Virtanen esitti, ettei kutsuta. Tämä sain kannatusta Lenita Pitkälältä ja Kirsi Vekkeliltä. Asiasta äänestettiin niin, että Jouni Pekkosen esitystä kannattavat äänestivät JAA ja Outi Virtasen esitystä kannattavat äänestivät EI. Jaa ääniä tuli 2 ja Ei ääniä tuli 5.

Lisätietoja:
Kunnanhallituksen puheenjohtaja Jari Liukkonen
jari.liukkonen@pertunmaa.fi
040 529 7606.

Kunnanjohtaja Leena Ruotsalainen
leena.ruotsalainen@pertunmaa.fi
040 821 4590.