Pertunmaan kunnanhallitus pikatiedote 11.10.2021

Ma 11.10.2021 21:43

Kategoria:

§ 167 Honkaniementien laituri
Kunnanhallitus keskusteli asiasta ja päätti seuraavaa: kunnanhallitus edellyttää, että tekniset palvelut hakee lupaa ELY:ltä vahvistetun maalaiturin rakentamiseen. Selvitetään mahdollisuutta toteuttaa laituri Rinteen perintövaroilla. Laiturin rakentaminen mahdollistaa parhaimmillaan Honkasaaren tonttien myynnin ja sitä kautta perintövarojen hoitamiseen. Kunnanhallitus toivoo Pertun osakaskunnalta suostumuksen laiturin rakentamiseen ja tarjoaa laiturin käyttöoikeuden Pertun osakaskunnalle.

§ 168 Kunnan edustajien nimeäminen eräisiin yhteisöihin 2021–2023
Kunnanhallitus päätti valita kunnan edustajaksi Elina Lahden Mikkelin Ravirata Oy:hyn.

Kunnanhallitus päätti valita Päijänne-Leaderin kevät- ja syyskokousten edustajaksi ja esittää Päijänne-Leaderin hallitukseen Markus Montinin.

§ 169 Kunnan edustajan nimeäminen kuntapäiville 2021
Kunnanhallitus päätti vahvistaa, että kunnanhallituksen edustajana Kaakkois-Suomen vaalipiirin kuntakokouksessa 5.10.21 edustaja on Annukka Räisänen ja varaedustaja Jari Liukkonen.

§ 170 Essoten nimeämispyyntö alueelliseen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmään
Kunnanhallitus päätti nimetä alueelliseen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmään kunnanjohtaja Leena Ruotsalaisen.

§ 171 Pertunmaan kunnan edustaja puhe- ja läsnäolo-oikeudella Essoten hallituksessa
Kunnanhallitus merkitsi tiedoksi, että Outi Virtanen on kunnan edustajana puhe- ja läsnäolo-oikeudella Essoten hallituksessa.

§ 172 Ympäristöterveydenhuollon tehtävien siirtäminen Etelä-Savon hyvinvointialueelle
Kunnanhallitus päätti ilmoittaa EteläSavon hyvinvointialueen väliaikaiselle valmistelutoimielimelle, että Pertunmaan kunta on mukana selvittämässä ympäristöterveydenhuollon järjestämisvastuun siirtämisen mahdollisuutta Etelä-Savon hyvinvointialueelle vuoden 2023 alusta. Kunnanhallitus ilmoittaa, että mahdollinen siirto ei saa aiheuttaa Pertunmaan kunnalle nykyisen kustannustason nousua.

§ 173 Talousarvion toteutuminen/sivistysosasto
Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että sivistys- ja hyvinvointilautakunnan esittämä lisämääräraha 17 500 € kuljetuskustannuksiin hyväksytään.

§ 174 Hallintosäännön hyväksyminen
Kunnanhallitus päätti esittää, että kunnanvaltuusto päättää hyväksyä Pertunmaan kunnan hallintosäännön.

§ 175 Kunnan vuokra-asuntojen yhtiöittäminen ja vuokra-asuntokiinteistöselvitykseen liittyvät tarjoukset
Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että

1. kunnanvaltuusto päättää aloittaa kunnan vuokra-asuntojen yhtiöittämisen valmistelun ja toteutuksen Kiinteistö Oy Pertunmetsään 31.12.2021 mennessä.

2. kunnanvaltuusto päättää hyväksyä asianajotoimisto Reinikainen-Vainio tarjouksen yhtiöittämiseen liittyvien juridisten ja muiden seikkojen selvityksen ja toteuttamisen. Kustannukset jaetaan Pertunmaan kunnan (3 080 euroa) ja Kiinteistö Oy Pertunmetsän (3 080 euroa) kesken.

3. kunnanvaltuusto päättää valtuuttaa Kiinteistö Oy Pertunmetsän yhtiökokousedustajan ja toimivan hallituksen tekemään tarvittavat päätökset kokouksissaan yhtiöittämisen toteuttamiseksi.

§ 176 Tuloveroprosentin vahvistaminen vuodelle 2022
Kunnanjohtaja muutti esitystään: Kunnanhallitus päätti, että tuloveroprosentin käsittely siirretään 8.11.21 kunnanhallituksen kokoukseen ja kunnanvaltuuston kokousta aikaistetaan viikolla ja pidetään 15.11.21.

§ 177 Kiinteistöveroprosentin vahvistaminen vuodelle 2022
Kunnanjohtaja muutti esitystään: Kunnanhallitus päätti, että kiinteistöveroprosenttien käsittely siirretään 8.11.21 kunnanhallituksen kokoukseen ja kunnanvaltuuston kokousta aikaistetaan viikolla ja pidetään 15.11.21.

§ 178 Aluevaalit 2022/Yleinen ennakkoäänestyspaikka, laitosäänestyspaikka ja vaalipäivän äänestyspaikka.
Kunnanhallitus päätti

1. että Pertunmaan kunnassa toimii yleisenä ennakkoäänestyspaikkana ajalla 12.–18.1.2022 kunnanvirasto, os. Pertuntie 14 ja, että aukioloajat ovat arkisin (ma-pe) klo 9-16 ja viikonloppuna (la-su) klo 10–14 ja,

2. että laitosäänestyksen ennakkoäänestyspaikkana toimii Rinnehovi,

3. todeta, että Pertunmaan kunnassa toimii vaalipäivän äänestyspaikkana kunnanvirasto, os. Pertuntie 14,19430 Pertunmaa.

§ 179 Ilmoitusasiat
Kunnanhallitus merkitsi ilmoitusasiat tiedoksi saatetuksi.

Lisätietoja:
Kunnanhallituksen puheenjohtaja Jari Liukkonen
jari.liukkonen@pertunmaa.fi
040 529 7606

Kunnanjohtaja Leena Ruotsalainen
leena.ruotsalainen@pertunmaa.fi
040 821 4590