Pertunmaan kunnanhallituksen pikatiedote 31.5.2021

Ma 31.05.2021 23:30

Kategoria:

§ 89 Osallistuminen ”Viitoskäytävä – kumppanuudella kehittyvä kasvuvyöhyke” – kehittämishankkeeseen
Kunnanhallitus päätti, että Pertunmaan kunta osallistuu Viitoskäytävä – kumppanuudella kehittyvä kasvuvyöhyke – hankkeeseen ja sitoutuu enintään 3 000 euron omarahoitusosuuteen vuosina 2021–2023. Osallistumisen ja omarahoituksen edellytyksenä on, että työ ja elinkeinoministeriö myöntää Pohjois-Savon liitolle hankkeen rahoituksen verkoston hankkeen toteuttamiseksi.

§ 90 Tarkennuksia ja korjauksia toimintakertomukseen ja tilinpäätökseen 2020
Kunnanhallitus päätti 1. lisätä toimintakertomukseen liitteen mukaisen tekstimuutoksen ja otsikon mukaisen tekstin kohtaan 12. Tilikauden tuloksen käsittely ja talouden tasapainottamistoimenpiteet; 2. esittää, että tilikauden tulos 1.1.–31.12.2020 -451 651,20 kirjataan omaan pääomaan tilikauden yli/alijäämätilille; 3. esittää liitteissä 24,25 ja 40 esiintyneet kaavavirheet ja oikaisut korjattuina ja 4. saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen kunnanvaltuuston käsiteltäväksi.

§ 91 Kuortin teollisuusalueen asemakaavan laajennus
Kunnanhallitus päätti, että Kuortin teollisuusalueen asemakaavaa laajennetaan kunnan omistamilla mailla. Kunnanhallituksen tietoon saatetaan taustaselvityksen hankinta, pohjakartta- ja kairaustiedot sekä OAS:n laadinta ennen kaavaluonnoksen laatimista.

§ 92 Edustaja Koha-Suomi Oy:n yhtiökokoukseen
Kunnanhallitus päätti valtuuttaa Mikkelin seutukirjastoa ja Mikkelin sivistystoimenjohtajaa Virpi Siekkistä edustamaan Pertunmaan kuntaa Koha-Suomi Oy:n yhtiökokouksessa. Kunnanhallitus totesi, että Pertunmaan kunnalle ja asukkaille kirjastopalvelut ovat elintärkeitä. Kunnanhallitus painotti, että on erityisen tärkeää, että kirjastopalvelut säilyvät vähintään nykytasollaan Pertunmaan kirkonkylän ja Kuortin kirjastoissa.

§ 93 Ilmoitusasiat
Kunnanhallitus merkitsi ilmoitusasiat tiedoksi saatetuksi.

§ 94 Kirkkotie 5 (lisälista)
Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että Kirkkotie 5:n rivitalo myydään 12 000 eurolla Otso Paakkisella ja valtuuttaa teknisen johtajan/rakennustarkastajan laatimaan kauppakirjan kunnanvaltuuston käsittelyä varten.

§ 95 Teknisen johtajan / rakennustarkastajan valintaprosessi (lisälista)
Pertunmaan kunta julisti 30.4.21 haettavaksi tekninen johtaja/rakennustarkastajan viran. Määräaikaan 28.5.21 saapui kuusi (6) hakemusta. Virkaa hakivat: Huusari Jouni, rakennusinsinööri, Mäntyharju, Juvonen Raimo, rakennus- ja yhdyskuntatekniikan insinööri, Kempele, Pynnönen Marko, talonrakennustekniikan teknikko, Joutsa, Silvennoinen Aki, diplomi-insinööri, Helsinki, Taavitsainen Aki, tekniikan insinööri ja Ukkonen Mika, rakennusinsinööri, Luusniemi. Kunnanhallitus päätti kutsua ensimmäisessä vaiheessa kaikki kuusi hakijaa ryhmähaastatteluun 7.6.21 klo 16.

Lisätietoja:
Kunnanhallituksen puheenjohtaja Jari Liukkonen
jari.liukkonen@pertunmaa.fi
040 529 7606.

Kunnanjohtaja Leena Ruotsalainen
leena.ruotsalainen@pertunmaa.fi
040 821 4590.