Pertunmaan kunnanhallituksen pikatiedote 23.1.2023

Ma 23.01.2023 21:00

Kategoria:

§ 1 Eduskuntavaalien ulkomainonta
Kunnanhallitus päätti
1. että eduskuntavaalien ulkomainonta saadaan aloittaa siihen varatulla paikalla aikaisintaan 15.3.2023,
2. antaa teknisen osaston tehtäväksi vaalimainoskehikkojen asettamisen paikoilleen ulkomainontaan sallittaville alueille ennen 15.3.2023 sekä vaalimainoskehikkojen poistamisen vaalien jälkeen.

§ 2 Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan asettaminen
Kunnanhallitus päätti nimetä vaalilautakuntaan seuraavat jäsenet: Pöyry Markku, Räisänen Annukka, Tuomela Arja, Vesalainen Jussi ja Virtanen Outi sekä varajäsenet kutsumisjärjestyksessä: Nevala Annika, Nieminen Harri, Lehtonen Jouko, Mattila Raimo ja Vekkeli Kirsi. Puheenjohtajaksi vaalilautakuntaan kunnanhallitus määräsi Annukka Räisäsen ja varapuheenjohtajaksi Outi Virtasen.

Kunnanhallitus päätti nimetä vaalitoimikuntaan seuraavat jäsenet: Mattila Raimo, Räisänen Annukka ja Virtanen Outi ja varajäsenet kutsumisjärjestyksessä: Lehtonen Jouko, Vesalainen Jussi ja Vekkeli Kirsi. Puheenjohtajaksi vaalitoimikuntaan kunnanhallitus määräsi Outi Virtasen ja varapuheenjohtajaksi Annukka Räisäsen.

§ 3 Eroilmoitus
Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle Tuula Närhi-Sirenin eroilmoituksen hyväksymistä keskusvaalilautakunnan jäsenyydestä.

§ 4 Keskusvaalilautakunnan jäsenen valinta
Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle uuden keskusvaalilautakunnan varsinaisen jäsenen valitsemisen.

§ 5 Uudet asukkaat ja paluumuuttajat huomioiminen 2022
Kunnanhallitus päätti huomioida kuntaan vuonna 2022 muuttaneita tervetulokirjeellä ja 30 euron lahjakortilla

§ 6 Johtoryhmän kokoonpano
Kunnanhallitus päätti vahvistaa Pertunmaan kunnan johtoryhmän kokoonpanon: Salla Hutri (henkilöstön edustaja), tekninen johtaja-rakennustarkastaja Jouni Huusari, sivistysjohtaja-rehtori Sari Mäkeläinen, kunnanjohtaja Leena Ruotsalainen (puheenjohtaja) sekä päiväkodin johtaja Eliisa Ruuth.

§ 7 Varhaiskasvatuksen maksut 2023
Kunnanhallitus päätti, että maksuttomaan varhaiskasvatuksen puolipäivähoitoon siirrytään 1.8.23 lukien.

§ 8 Talousarvion 2023 täytäntöönpano-ohjeet
Kunnanhallitus päätti hyväksyä vuoden 2023 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet.

§ 9 Hallinto- ja talousosaston käyttösuunnitelma 2023
Kunnanhallitus päätti hyväksyä hallinto- ja talousosaston käyttösuunnitelmat vuodelle 2023.

§ 10 Saatavien poistaminen tileistä 2023
Kunnanhallitus päätti
1. hyväksyä kunnan erääntyneet saatavat 4 950,62 euroa poistettavaksi kunnan kirjanpidosta tilinpäätöksen laadinnan yhteydessä ja
2. korostaa perintätoimien jatkamista myös poistettujen saatavien osalta.

§ 11 Ilmoitusasiat
Kunnanhallitus merkitsi ilmoitusasiat tiedoksi saatetuksi.

Lisätietoja:
Kunnanhallituksen puheenjohtaja Jari Liukkonen
jari.liukkonen@pertunmaa.fi
040 529 7606

Kunnanjohtaja Leena Ruotsalainen
leena.ruotsalainen@pertunmaa.fi
0408214590