Pertunmaan kunnanhallituksen pikatiedote 15.5.2023

Ma 15.05.2023 19:55

Kategoria:

§ 47 Kunnan metsätilojen myynti
Kunnanhallitus päätti

  1. asettaa myyntiin kolme metsätilaa: Kuortti 588-406-2-229 noin 50 ha palstan pohjoisosassa, Ukkola 588-412-1-211 koko tilan ja Kiviperä 588-410-1-152 koko tilan,
  2. käyttää voimassa olevan sopimuksen mukaisesti myyjänä Järvi-Suomen Metsätilat Oy LKV:tä,
  3. antaa tekniselle johtajalle ja myyntiorganisaatiolle tehtäväksi määrittää tilojen myyntiehdot ja ilmoitusten sisällöt,
  4. varaa kunnalle oikeuden olla hyväksymättä yhtään tehdyistä tarjouksista,
  5. saattaa päätös kunnanvaltuuston tietoon.

§ 48 TE2024 E-Savo-hankkeen ohjausryhmän jäsenen nimeäminen
Kunnanhallitus päätti nimetä kunnan edustajaksi TE2024 E-Savo-hankkeen ohjausryhmään Outi Virtasen.

§ 49 Kunnan edustaja vuoden 2023 kutsuntoihin
Kunnanhallitus päätti

  1. nimetä kunnan edustajaksi Olavi Tolosen sekä varajäseneksi Raimo Mattilan,
  2. nimetä kutsuntalautakuntaan nuoriso-ohjaaja Manta Kasurisen,
  3. valita kutsuntojen avajaistilaisuuteen tervehdyksen esittäjäksi Olavi Tolosen.

§ 50 Kunnanvaltuuston puheenjohtajan, I:n ja II:n varapuheenjohtajan vaali 2021-2025
Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto valitsee kunnanvaltuuston puheenjohtajaksi, I varapuheenjohtajaksi ja II varapuheenjohtajaksi toimikaudeksi 1.8.2023–31.7.2025.

§ 51 Kunnanhallituksen jäsenten ja varajäsenten valitseminen toimikaudeksi 2021-2025
Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto valitsee kunnanhallitukseen 7 jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet toimikaudeksi 1.8.2023–31.7.2025 sekä suorittaa puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien valinnan

§ 52 Lausuntopyyntö Itä-Suomen aluehallintovirastolta
Kunnanhallitus päätti, että sillä ei ole huomauttamista tienpenkereen pysyttämiseen mantereen ja Pöylinsaaren välillä Peruveden vesialueella ja penkereen kunnostamiseen

§ 53 Kymenlaakson Jäte Oy:n yhtiökokouksen edustajan valinta
Kunnanhallitus päätti valita esteellisen Ahti Lehtisen tilalle Kymenlaakson Jäte Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen kunnan edustajaksi Raimo Mattilan 

§ 54 Kymenlaakson Jäte Oy:n hallituksen varajäsenen valinta
Kunnanhallitus päättää valita esteellisen Ahti Lehtisen tilalle Kymenlaakson Jäte Oy:n hallituksen varajäseneksi Outi Virtasen.

§ 55 Kunnanjohtajan viranhaltijapäätökset 2023
Kunnanhallitus merkitsi tiedoksi viranhaltijapäätökset ja toteaa, että kunnanhallitus ei käytä otto-oikeuttaan em. viranhaltijapäätöksiin.

§ 56 Ilmoitusasiat
Kunnanhallitus merkitsi ilmoitusasiat tiedoksi saatetuksi.

Lisätietoja:
Kunnanhallituksen puheenjohtaja Jari Liukkonen
jari.liukkonen@pertunmaa.fi
040 529 7606

Kunnanjohtaja Leena Ruotsalainen
leena.ruotsalainen@pertunmaa.fi
040 821 4590