Pertunmaan kunnanhallituksen pikatiedote 12.10.2020

Ma 12.10.2020 21:25

Kategoria:

§ 134 Pertunmaan Tukikoti ry:n tilannekatsaus ja loppuraportti
Kunnanhallitus merkitsi tiedoksi Pertunmaan Tukikoti ry:n tilannekatsauksen ja loppuraportin.

§ 135 Tarjouspyynnön valmistelu isännöinnistä
Kunnanhallitus keskusteli asiasta ja päätti jatkaa isännöinnin tarjouspyynnön valmistelua.

§ 136 Kirkkotie 5 rivitalon myynti tai purku
Kunnanhallitus päätti myydä rivitalon purkukuntoisena ja pidättää oikeuden hyväksyä tai hylätä tarjouksen.

§ 137 Kunnan vuokra-asuntojen vuokrien korotus
Kunnanhallitus päätti hyväksyä, että kunnan vuokra-asuntojen vuokria korotetaan 1.3.2021 jyvitystaulukon mukaisesti 2,91–3,06 %. Voivuoren uudet vuokrat määritellään remontin jälkeen.

§ 138 Vesilaitoksen taksojen korotus
Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle hyväksyä vesilaitoksen taksojen korotuksen ja päätti, että uudet taksat otetaan käyttöön 1.1.2021. Hallituksen jäsen Outi Virtanen Jouni Pekkosen kannattamana esitti, että vesilaitoksen taksoja ei koroteta. Äänestys päättyi 3-3 ja puheenjohtajan ääni ratkaisi taksojen korotuksen. 

§ 139 Muutos kiinteistöjen kulujen kirjaamiseen kunnan kirjanpidossa
Kunnanhallitus päätti, esittää kunnanvaltuustolle siirtää yhtenäiskoulun, Kisarannan ja Kuortin Kylätalon kunnossapidon sivistystoimelta teknisen palvelujen kustannuspaikaksi ja erottaa yhteisötalo Jokituvan hyvinvointikeskuksesta omaksi kustannuspaikaksi.

§ 140 Kunnan kirjanpidon tekniset muutokset 1.1.2021/Kiinteistö Oy Pertunmetsä
Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että Kiinteistö Oy Pertunmetsän kiinteistöt teknisistä palveluista siirretään kunnanhallituksen kustannuspaikalle.

§ 141 Edustajan ja varaedustajan nimeäminen Koulutuskeskus Salpaus – kuntayhtymän yhtymäkokoukseen
Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että Koulutuskeskus Salpauksen – kuntayhtymän yhtiökokoukseen valitaan varsinaiseksi edustajaksi Annukka Räisäsen ja varaedustajaksi Kirsi Vekkelin.

§ 142 Opintoavustusten myöntäminen
Opintoavustusta haki 18 pertunmaalaista lukio- tai ammattiopinnoissa opiskelevaa nuorta. Opintoavustuksia myönnetään vuosittain 10 kappaletta. Kunnanhallitus päätti myöntää kymmenelle lukio- tai ammattiopinnoissa opiskelevalle nuorelle opintoavustusta. 

§ 143 Eron myöntäminen toimistosihteeri Aila Jaatiselle
Kunnanhallitus päätti myöntää Aila Jaatiselle eron toimistosihteerin toimesta 1.1.2021 alkaen.

§ 144 Sopimus henkilöstökuljetusten järjestämisen yhteistyöstä, joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmästä ja joukkoliikenteen kustannusten jakamisesta
Kunnanhallitus päätti hyväksyä Pohjois-Savon ELY-keskuksen ja Pertunmaan kunnan sopimuksen henkilöstökuljetusten järjestämisen yhteistyöstä, joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmästä ja joukkoliikenteen kustannusten jakamisesta.

§ 145 Oikeusministeriön kirje kunnanhallitukselle
Kunnanhallitus merkitsi tiedoksi oikeusministeriön kirjeen ohjeista vuoden 2021 kuntavaalien järjestämisestä ja päätti saattaa sen keskusvaalilautakunnan tietoon.

§ 146 Kunnanvaltuuston 27.8.2020 pitämän kokouksen päätösten laillisuus ja täytäntöönpanokelpoisuus
Kunnanhallitus totesi, että kunnanvaltuuston 27.8.2020 tekemät päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä, eivät mene kunnanvaltuuston toimivaltaa ulommaksi, eivätkä muutoinkaan ole lainvastaisia sekä päättää panna ne täytäntöön, mikäli päätöksistä ei ole valitettu. Kunnanhallitus päätti täytäntöönpanosta seuraavaa: § 26 Talouden tasapainotusohjelma ja harkinnanvarainen valtionosuuden korotus. Hakemus on lähetetty valtionvarainministeriöön 31.8.2020, § 27 Suur-Savon osakkeiden myynti sekä § 28 talouden puolivuotistarpotti 1.1.30.6.2020.

§ 147 Ilmoitusasiat 12.10.2020
Kunnanhallitus merkitsi ilmoitusasiat tiedoksi:

  • Etelä-Savon ELY-keskus, hankepäätös/Jokitupa-projekti.
  • kunnanhallitukselle toimitettu teknisten- ja ympäristöpalveluiden lautakunnan pöytäkirja 29.9.2020
  • kiinteistöluovutusilmoitukset
  • kunnanvaltuuston kokous pidetään poikkeuksellisesti 26.10.2020 klo 18.30 nuorisotalolla syysloman vuoksi. Kunnanhallitus kokoontuu samana päivänä klo 16.30.

Lisätietoja:
Jari Liukkonen, kunnanhallituksen puheenjohtaja
jari.liukkonen@pertunmaa.fi
040 529 7606

Leena Ruotsalainen, kunnanjohtaja
leena.ruotsalainen@pertunmaa.fi
040 821 4590