Pertunmaan kunnanhallituksen pikatiedote 11.5.2020

Ma 11.05.2020 21:20

Kategoria:

§ 67 Vuoden 2019 henkilöstöraportin, toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Kunnanjohtajan henkilöstöraportin nostot: 1. vuoden loppupuolella kunnanjohtaja ja maaseutujohtaja jäivät lomille ja eläkkeelle, kuntaan palkattiin ict-asiantuntija, pitkäaikainen kirjanpitäjä on jäämässä eläkkeelle ja hänen rinnalleen palkattiin toimistosihteeri; 2. henkilöstön palkat ja palkkiot olivat reilu 2,3 M€, 0,6 % pienemmät kuin edellisenä vuonna; 3. sairauspäiviä oli 14,84 (valtakunnassa 17); 4. työterveyshuollon kustannukset 36 439 € (2018 24 036 €); 5. henkilöstön keskiarvoikä 49; 6. henkilöstöstä naisia lähes 80 % ja miehiä reilu 20 %; 6. vuonna 2017 henkilöstöä 79 ja vuonna 2019 72; 7. vuoden aikana toteutettiin työhyvinvointia lisäävä työkyky-hanke. 

Kunnanjohtajan toimintakertomuksen nostot painottuvat kuntastrategian ja elinkeinostrategian toteutumisiin. Pertunmaalla on monia hyviä asioita, joista on syytä pitää tiukasti kiinni kuten yhtenäiskoulu, kirjasto, varhaiskasvatus sekä hyvinvoinnin ja terveyden, kulttuurin, liikunnan ja nuorisotyön toiminnot. Seutukunnallinen yhteistyö on lisääntynyt. Suuri ongelma on väestökehitys.

Kunnanjohtajan tilinpäätöksen nostojen mukaan kunnan kokonaistulot vuonna 2019 olivat reilu 14,5 M€ ja menot reilu 14,7 M€. Veroja oli talousarvioon verrattuna 210 000 € vähemmän, valtionosuuksia 133 635 € enemmän. Henkilöstökulut, erityisesti eläkemaksujen vuoksi menivät miinukselle 46 949 €. Toimintatuottoja oli arvioitua enemmän 240 000 €. Ostopalvelut menivät yli 390 000 € ja aineet, tarvikkeet ja tavarat 58 000 €.

Talousarviossa oli varattu Essoten menoihin reilu 7,1 M€. Kesken vuotta hyväksyttiin lisätalousarvio Essoten menoihin 700 000 €. Talousarviovaraus oli yhteensä reilu 7,8 M€. Kokonaiskustannus oli 8 045 289 €. Ero talousarvion ja lisätalousarvion jälkeen oli 196 029 €.

Tilinpäätös vuodelta 2019 on alijäämäinen reilu 1,2 M€, joista käyttötalouden osuus 510 553 € ja poistot 691 448 €. Kumulatiivinen alijäämä vuosilta 2018–2019 on lähes 1,6 M€.

Konsernilainakanta oli vuoden lopussa reilu 10,6 M€.

Kunnan tilintarkastus on meneillään, tarkastuslautakunta laatii arviointikertomuksen ja kunnanvaltuusto päättää kokonaisuuden hyväksymisestä 15.6.2020.

Kunnanhallitus päätti hyväksyä henkilöstöraportin sekä hyväksyä ja allekirjoittaa tilinpäätöksen vuodelta 2019. Kunnanhallitus totesi, että toimintakertomukseen ja liitteisiin voidaan tehdä teknisiä tarkennuksia vielä allekirjoituksen jälkeen. Lisäksi kunnanhallitus päätti saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen kunnanvaltuuston käsiteltäväksi.


§ 68 Teknisten palvelujen järjestelyt

Kunnanhallitus päätti kumota 14.4.2020 § 62 ja muuttaa edellisen kunnanhallituksen päätöksen vs. teknisen johtajan/rakennustarkastajan vuoden määräaikaisesta virasta puolen vuoden määräaikaiseen virkaan 14.4.–13.10.2020 väliseksi ajaksi hallintosäännön 23 § mukaiseksi.


§ 69 Saatavien poistaminen tileistä

Kunnanhallitus päätti poistaa esitetyt saatavat tileistä todeten, että perintä jatkuu edelleen.


§ 70 Sulkuviikoilla (6.-26.7.2020) laskujen käsittely ja hyväksyntä

Kunnanhallitus päätti myöntää vs. tekninen johtaja/rakennustarkastaja Jouni Huusarille laskujen hyväksymisoikeuden.


§ 71 Tonttitarjouspyyntö/kauppakirjan hyväksyminen

Kunnanhallitus päätti siirtää asian seuraavaan kunnanhallituksen kokoukseen Etelä-Savon Energia Oy:n valmistelujen viivästymisen johdosta.


§ 72 Koronavirustilanne ja toimenpiteet kunnassa

Yhtenäiskoulun perusopetus siirtyy lähiopetukseen 14.5.2020. Etäopetus ja kouluruokailujakelu päättyvät. Varhaiskasvatus jatkaa toimintaansa. Perheitä tiedotetaan koulun, iltapäiväkerhon ja varhaiskasvatuksen toiminnan järjestelyjen yksityiskohdista Wilman kautta.

Kunnantalo on auki 14.5.2020 lukien maanantaista perjantaihin klo 9-15. Toukokuun aikana yli 10 hengen tilaisuuksia ei voi järjestää. Kirjaston varausten noutopalvelu on alkanut 11.5. Varsinainen kirjastotoiminta alkaa rajoitusten puitteissa 1.6.2020.  Kisarannan kuntosali avataan 1.6. Tenniskenttä on jo käytössä.

Kesä-heinäkuussa järjestetään lapsille, nuorille ja lapsiperheille erilaista pienryhmä ym. toimintaa kulttuurissa, nuorisotyössä ja liikunnassa. Nuorisotila PNT avautuu 1.6. Urheilukentällä ja Kisarannan puistossa järjestetään erilaisia jumppia.

Vanha-Rantalan talomuseo on auki 27.6.–8.8 tiistaista lauantaihin klo 10–16. Museoon avataan näytely jossa siirrytään 150 vuotta taaksepäin sekä järjestetään joka parillisilla viikoilla elämyspihatoimintaa lapsille ja lapsiperheille. Lapsille ja nuorille järjestetään kaksi taideleiriä viikolla 26 Kuortin kyläkoululla ja kirkonkylän koululla. Kunnantalolla avataan karhuista kertova itetaidenäyttely 22.5–27.6.

Pertuntorin välitori alkaa 6.6. ja toimii joka lauantai. Pertun päivät ja juhannusjuhlat on peruttu. Pertun pyrähdys –liikuntatapahtuma järjestetään 28.6.

Yli 70-vuotiaiden ja riskiryhmissä olevilla on mahdollisuus kutsua kunnanjohtaja pihakahville. Kunnanjohtaja tuo kahvin ja pullan. Yli 70-vuotiaiden ja riskiryhmissä olevia on kaupassakäyntiringissä 47. Kaupassakäyntiapua jatketaan kesäkuukausien ajan.  Asukkaiden ja vapaa-ajanasukkaiden on mahdollisuus varata kasvimaapalsta ns. Aarimaalta Honkaniementien uimarannan läheisyydestä.

Yksinyrittäjien tuen haku jatkuu 30.8. saakka. Tukea on hakenut 13 yksinyrittäjää, joista yksi on hylätty.

Kunnanhallitus merkitsi koronavirustilanteen ja toimenpiteet kunnassa tiedoksi.


§ 75 Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan päätöksen hyväksyminen testamenttivarojen käyttämisestä koulutsempparin palkkakustannuksiin

Kunnanhallitus päätti käyttää koulutsempparin palkkakustannuksiin testamenttivaroja ajalla 10.8–18.12.2020.


§ 76 Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan päätöksen hyväksyminen oppituntien suunnittelusta ja toteutuksesta

Salassapidettävä, yksittäistä henkilöä koskeva päätös.


§ 77 Valtuustoseminaari

Poikkeusolojen vuoksi kunnanhallitus päätti pitää valtuuston kokouksen valtuustoseminaarina 18.5.2020 klo 17 alkaen. Seminaarissa esitellään ja keskustellaan seuraavista aiheista: 1. Inspiran loppuraportti Vesi- ja ruokahuollon organisointi ja toimintamallien vaihtoehtojen selvitystyö Mäntyharjun ja Pertunmaan kunnissa, 2. Talouden tasapainottamisen askelmerkkejä tuleville vuosille. Lisäksi kunnanhallitus päätti, että kunnanvaltuuston toiminta- ja talousseminaari pidetään 27.8.2020 klo 14 alkaen.

Lisätietoja:
Kunnanhallituksen puheenjohtaja Jari Liukkonen
jari.liukkonen@pertunmaa.fi
040 529 7606

Kunnanjohtaja Leena Ruotsalainen
leena.ruotsalainen@pertunmaa.fi
040 821 4590