Pertunmaan kunnanhallituksen pikatiedote 10.1.2022

Ma 10.01.2022 21:35

Kategoria:

§ 1 Kunnanhallitusten kokousten kutsumistapa 31.7.2023 saakka
Kunnanhallitus päätti, että hallituksen toimikaudella 31.7.2023 asti, kokouskutsut, esityslista sekä tarvittavat liitteet ja oheismateriaali toimitetaan kunnanhallituksen jäsenille 5 päivää ennen kokousta. Lisäksi kunnanhallitus päätti, että kiireellisissä tapauksissa kokous voidaan kutsua koolle lyhemmässäkin ajassa edellyttäen, että kaikille jäsenille on tiedotettu kokousajankohdasta.

§ 2 Kunnanhallituksen varsinaiset kokoukset 31.7.2023 saakka
Kunnanhallitus päätti, että kunnanhallituksen varsinaiset kokoukset tämän hallituksen toimikaudella 31.7.2023 asti pidetään kuukauden II ja tarvittaessa kuukauden IV arkimaanantai alkaen klo 18.30.

§ 3 Kunnanhallituksen pöytäkirjojen nähtävillä pitäminen 31.7.2023 asti
Kunnanhallitus päätti, että kunnanhallituksen pöytäkirjat pidetään tämän hallituksen toimikaudella 31.7.2023 asti yleisesti nähtävänä kunnan verkkosivuilla ja kunnanvirastossa seitsemäntenä kunnanviraston aukiolopäivänä klo 9.00 – 15.00 kokouspäivän jälkeen, jolloin kokouspäivää ei lueta määräaikaan.

§ 4 Poikkeuslupa tilalle 588-413-10-27
Kunnanhallitus päätti hyväksyä huvilan laajentamiseksi 21 m2 :llä poikkeamisluvan kiinteistölle 588-413-10-27.

§ 5 Honkniemen hakkuut
Kunnanhallitus päätti toteuttaa Rinteen perinnön metsien harvennushakkuun Etelä-Savon metsänhoitoyhdistyksen suunnitelman mukaan.

§ 6 Tontin 588-401-5-180 ostotarjous
Kunnanhallitus päätti hyväksyä ostotarjouksen ja esittää lisämaan hinnaksi seuraavaa:

1. metsämaa 1 euro/per neliö, n. 35 000 m2, yhteensä 35 000 euroa, 2. tonttimaa 3 euroa/per neliö, n. 5 000 m2. Kokonaishintapyyntö 50 000 euroa.

Kauppakirjan laadinnan yhteydessä kohteeseen kirjataan seuraavat rakennusoikeutta koskevat määräykset: 1. Kaupan kohteena olevalle rakennustontille (1 kpl, kaavassa A-2 merkintä, tilan 588-401-5-207 eteläpuolella) sallitaan rakentaa omakotitalo, kerrosala max. 250 m2 ja kolme sitä palvelevaa talousrakennusta, joiden yhteiskerrosala on max. 200 m2. 2. Iso Palojärven rantaan Pertunmaan kunta ei tule antamaan rakennusoikeutta.

§ 7 Kuntien strategiset painopisteet ja edunvalvonnan kärjet vuosina 2021–2025
Kunnanhallitus keskusteli edunvalvonnan painopisteistä ja tavoitteista ja päätti toimittaa Etelä-Savon maakuntaliitolle seuraavat painopisteet:

1. Maaseudun kehittäminen tasapuolisesti ja yhdenvertaisesti koko maakunnassa ja maassa.

2. Monipaikkaisuuden vahvistaminen mm. verotuksen keinoin.

3. Tieverkon kuten 5-tien hyödyntäminen, kuntien pääväylien kunnostaminen ja julkisen liikenteen lisääminen mm. Lahti-Mikkeli junarata.

4. Yritysten lisääminen ja toimintaedellytysten vahvistaminen mm. osaavan henkilöstön saaminen yrityksiin sekä panostukset yhteismarkkinointiin.

5. Kestävien ja uusiutuvien energiamuotojen kuten biokaasun, tuulivoiman ja aurinkosähkön lisääminen sekä luonnon monimuotoisuuden turvaaminen.

6. Lähipalveluiden turvaaminen kaikissa kunnissa nyt ja tulevaisuudessa Etelä-Savon hyvinvointialueella.

7. Valokuiturunkoverkkojen ja tietoverkkojen toimivuuden turvaaminen sekä hyödyntäminen palveluiden rakentamisessa.

8. Uusien, joustavien toimintatapojen, kokeilujen ja erilaisten verkostojen ennakkoluuloton edistäminen mm. lähiruuan ja – tuotteiden tuottamisessa.

§ 8 Kuntastrategian valmistelu
Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle Pertunmaan kunnan kuntastrategian valmistelun aloittamisen. Kuntastrategia tähtää vuoteen 2026, jolloin Pertunmaa täyttä 100 vuotta.

Valmistelun periaatteena on, että kaikki tahot otetaan mukaan: 1. päätöksentekijät, 2. henkilöstö, 3. yritykset, 4. yhdistykset ja 5. vakituiset asukkaat ja kausiasukkaat.

Kunnanvaltuuston kuntastrategiastartti toteutetaan vierailulla sovittuun kuntaan 2.4.22.

§ 9 Arviointiryhmän loppuraportin valmistelutilanne
Kunnanhallitus päättä merkitä arviointiryhmän loppuraportin valmistelutilanteen tiedoksi ja esittää tiedoksi kunnanvaltuustolle.

§ 10 Lisämääräraha Essoten kuntalaskutukseen
Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy lisämäärärahan sote-kustannuksista 9 212 925, jonka perusteella kunnan sote-kustannukset ovat 825 925 euroa suuremmat kuin talousarviossa 2021.

§ 11 Aluevaalit 2022/vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan asettaminen
Kunnanhallitus päätti koronapandemian vaikean tilanteen ja aluevaalien 2022 järjestämisen onnistuneen läpiviennin varmistamiseksi nimetä varajäseniä seuraavasti: Esko Kilpinen, Annukka Lehtimäki, Mervi Lehtimäki, Raili Toivonen, Jouko Toivonen, Aaro Nevala ja Sirpa Hilola.

§ 12 Kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston kokousaikataulu 2022
Kunnanhallitus päätti liitteen mukaisen aikataulun kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston kokouksista 1.1.–30.6.22 ja esittää sen hyväksyttäväksi kunnanvaltuustolle.

§ 13 Shekkien ja posti- ja pankkisiirtojen siirtomääräyksien allekirjoittaminen vuonna 2022
Kunnanhallitus myönsi Pertunmaan kunnan tileille Koitti-Pertunmaan Osuuspankissa sekä Danske Bankissa shekkien sekä posti- ja pankkisiirtojen siirtomääräyksien allekirjoittamisoikeuden vuodelle 2022 kunnanhallituksen puheenjohtaja Jari Liukkoselle ja kunnanjohtaja Leena Ruotsalaiselle sekä sivistystoimenjohtaja-rehtori Sari Mäkeläiselle tai tekninen johtajarakennustarkastaja Jouni Huusarille heidän toimiessaan kunnanjohtajan sijaisena.

§ 14 Kunnanvaltuuston 15.11.2021 kokouksien päätösten laillisuus ja täytäntöönpanokelpoisuus
Kunnanhallitus totesi, että kunnanvaltuuston 15.11.2021 tekemät päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä.

§ 15 Kunnanjohtajan viranhaltijapäätökset ajalta 1.11.–31.12.021
Kunnanhallitus merkitsi tiedoksi viranhaltijapäätökset ja totesi, että kunnanhallitus ei käytä otto-oikeuttaan em. viranhaltijapäätöksiin.

§ 16 Ilmoitusasiat 2021
Kunnanhallitus merkitsi ilmoitusasiat tiedoksi saatetuksi.

Lisäasiat:

§ 17 Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian selvitys- ja lausuntopyyntöön
Kunnanhallitus käsitteli kunnanjohtaja Leena Ruotsalaisen laatiman selvitys- ja lausuntopyynnön eduskunnan oikeusasiamiehen kansliasta. Kunnanhallitus totesi vastauksen asianmukaiseksi, ja totesi samalla, että kunnan viranhaltijoilla on haastava tilanne resurssien ja ajankäytön riittävyydestä. Kunnanhallitus ymmärtää haastavan tilanteen, mutta kehotti kunnanjohtajaa ja muita viranhaltijoita toimimaan lain vaatiman aikataulun mukaisesti.

§ 18 Uusien asukkaiden ja paluumuuttajien huomioiminen
Kunnanhallitus päätti huomioida vuonna 2021 kuntaan muuttaneet uudet asukkaat ja paluumuuttajat tervetulokirjeellä ja lahjakortilla. Pertunmaalle muutti kyseisenä vuonna 82 henkilöä.

Lisätietoja:
Kunnanhallituksen puheenjohtaja Jari Liukkonen
jari.liukkonen@pertunmaa.fi
040 529 7606

Kunnanjohtaja Leena Ruotsalainen
leena.ruotsalainen@pertunmaa.fi
040 821 4590