Pertunmaan kunnan ja asukkaiden jätehuolto uudistuu

To 25.11.2021 19:40

Kategoria: Tekninen

Uusi jätelaki astui voimaan 19.7.2021. Jätelailla vauhditetaan kierrätystä ja kiertotaloutta. Jätelaki velvoittaa jätealan toimijat erilliskeräämään ja kierrättämään jätteitä nykyistä tehokkaammin.

Vuonna 2025 Suomessa tulee kierrättää 55 prosenttia yhdyskuntajätteestä ja vuonna 2035 65 prosenttia. Tehokas erilliskeräys on välttämätön kierrätysasteen nostamiseksi. Jätelain erilliskeräysvelvoitteet pakkaus- ja biojätteille tulevat voimaan asteittain heinäkuun 2022 ja heinäkuun 2024 välillä.

Pertunmaan kunnan jätehuolto ei ole jätelain edellyttämällä tasolla. Pertunmaan kunta valmistautuu jätehuollon uudistamiseen. Tärkeää on, että Pertunmaan kunta vastaa omalta osaltaan ympäristöön ja ilmastoon vaikuttavien kielteisten seurausten vähentämisestä.

Pertunmaan kunnan nykyinen jätteenkuljetussopimus on vuodelta 2011. Kunnalla ei ole koko kunnan alueen jätehuoltoa kuten laki vaatii. Muusta jätteen ajosta kunnalla ei ole sopimuksia. Tällä hetkellä kunta maksaa jätehuollosta n. 15 000 euroa vuosittain.

Pertunmaan kunta on valinnut Kymenlaakson Jäte Oy:n hoitamaan jätehuollon palvelut

Pertunmaan kunnanvaltuusto on valinnut Kymenlaakson Jäte Oy:n hoitamaan kokonaisuudessaan kunnan jätehuoltopalvelut. Osakassopimuksessa sovittavat palvelut koskevat kotitalouksia. Kunnalla ei ole velvollisuutta järjestää jätehuoltopalveluja yrityksille, joten yritykset voivat hoitaa jätehuoltopalvelunsa jatkossakin haluamallaan tavalla. Uudistuksen mukaiset uudet jätehuoltopalvelut tulevat käyttöön asteittain 2-3-vuoden kuluessa.

Pertunmaa on pieni kunta eivätkä kunnan omat rahkeet riitä hoitamaan uuden jätelain vaatimuksia. Sopimuksella Pertunmaan kunta liittyy osakkaaksi Kymenlaakson Jäte Oy:hyn ja jätehuoltovastuut siirtyvät jäteyhtiölle sekä viranomaisvastuu siirtyy yhteiselle Kymen Jätelautakunnalle. Osakkeen hinta on 9 000 euroa. Jätehuollon siirtoa Pertunmaan kunnalta Kymenlaakson Jäte Oy:lle aletaan valmistella ja toteuttaa vuoden 2022 alussa. Osakkeen lisäksi kunta maksaa liittymisestä vuonna 2022 järjestelymaksun 16 540 euroa.

Pertunmaa ja Mäntyharju muodostavat alueellisen kokonaisuuden, joka vaikuttaa myönteisesti jätehuollon kustannuksiin. Kymenlaakson Jäte Oy kilpailuttaa tarvitsemana jätteenkuljetuspalvelut hankintalain mukaisesti. Pertunmaan ja Mäntyharjun alueella kilpailutus tehtäneen vuonna 2023. Sakokaivolietteiden kilpailutus on alustavasti suunnitteilla kolmen vuoden päähän. Myös pienten ja keskisuurten yksityisten jätehuoltoyritysten mahdollisuudet osallistua tarjouskilpailuihin varmistetaan.

Pertunmaan kunnan tekninen lautakunta ja kunnanhallitus vastaavat sopimuksen laadinnasta ja muista tarvittavista toimenpiteistä Kymenlaakson Jäte Oy:n kanssa.

Suunnitelma palveluiden siirtymisestä vaiheittain vuodesta 2022 alkaen:

1. Aluekeräyspisteet, yhteiskeräyspisteet ja ekopisteet

Pertunmaan kunnan alueella olevat aluekeräyspisteet korvataan lukollisilla yhteiskeräyspisteillä. Lisäksi Kymenlaakson Jäte Oy kartoittaa hyötyjätekeräyksen tilanteen ja perustaa tarpeen mukaan esimerkiksi 2-3 (kpl) uutta ekopistettä.

2. Jäteasemapalvelut, vaarallisten jätteiden keräys ja täydentävät palvelut

Kymenlaakson Jäte Oy arvio ja kehittää kunnan nykyisiä jäteasemapalveluita ja vaarallisten jätteiden keräystä sekä näihin liittyviä kuljetuksia ja keräystoimintoja. Lisäksi yhtiö arvioi palveluiden tarvetta ja täydentää niitä tarpeen mukaan.

3. Kiinteistöjen astiatyhjennykset, jätteiden kuljetukset ja käsittelytoiminnot

Yhtiö suunnittelee asuinkiinteistöjen ja kunnan kiinteistöjen jätteenkuljetukset ja kilpailuttaa niihin liittyvät kuljetustyöt julkisen hankintalain (499/2021) mukaisesti.

4. Neuvonta, viestintä ja valistus

Jätelain 93 § mukainen neuvonta-, tiedotus- ja valistustoiminta siirretään Kymenlaakson Jäte Oy:lle asteittain yhdessä sovitussa aikataulussa. Kuntalaisia palvellaan jatkossa muun muassa jäteneuvontapuhelimessa ja sähköisessä neuvontapalvelussa, kiinteistöille tarjotaan palveluneuvontaa ja asukkaita neuvotaan kouluissa ja tilaisuuksissa.

Suunnitelma jätehuollon palveluihin liittyviin maksuihin:

Käytännössä yksityisen asiakkaan/kotitalouden tulee liittyä järjestettyyn jätehuoltoon, jonka kustannukset muodostuvat uudistuksen jälkeen seuraavasti:

1. jokainen maksaa jätehuollon eko- tai perusmaksun, jolla järjestetään käyttöhetkellä maksuttomat tai alikatteiset palvelut.

2.a). asuinkiinteistöt saavat jäteastian tyhjennyspalvelun Kymenlaakson Jätteeltä, ja maksavat jäteastian tyhjennyksistä sen mukaan miten suuri jäteastia on kyseessä ja miten usein se tyhjennetään. Naapurien keskinäinen ns. kimppajäteastia on mahdollinen edelleen;

2.b). mikäli kiinteistölle ei esimerkiksi pääse jäteautolla tyhjentämään astiaa, voi kiinteistö liittyä lukollisen yhteiskeräyspisteen käyttäjäksi ja toimittaa jätteet ko. keräyspisteeseen, jonka käytöstä peritään vuosimaksu.

3. isommat jätteet ja jäte-erät viedään Pertunmaan jäteasemalle. Myös Mäntyharjun jäteasemaa voi käyttää. Jäteasemalla osa jätteistä on maksuttomia, ja osa maksullisia.

Lisätietoja:
Kymenlaakson Jäte Oy,
vaihde: (05) 744 3400 ja www.kymenlaaksonjate.fi 1.1.2022 alkaen

Jouni Huusari
tekninen johtaja-rakennustarkastaja
040 672 7556
jouni.huusari@pertunmaa.fi

Ahti Lehtinen
teknisen lautakunnan puheenjohtaja
0500 196 235
ahti.lehtinen@pertunmaa.fi

Jari Liukkonen
kunnanhallituksen puheenjohtaja
040 529 7606
jari.liukkonen@pertunmaa.fi

Leena Ruotsalainen
kunnanjohtaja
leena.ruotsalainen@pertunmaa.fi
040 821 4590