Nelinvoimaa - Pienten kuntien akatemia

 

Nelinvoimaa on neljän reunakunnan (Sysmän, Hartolan, Joutsan ja Pertunmaan) kuntien yhteistyötä, jolla luodaan pieniin kuntiin elinvoimaa, kuten räätälöityjä koulutuksia, erilaisia työllistymistapoja ja uudenlaisia yrittäjyysmuotoja.


Toiminnan taustalla on helmikuussa 2023 alkanut Pienten kuntien akatemia -hanke, jonka avulla jatketaan vuosina 2020-2021 toiminutta kuntien yhteistyötä (Pienten kuntien elinvoimaa-hanke).

Pienten kuntien akatemia on edeltäjänsä tavoin ESR-rahoitteinen (75 %) hanke, jossa osa rahoituksesta tulee jäsenkunnilta (25%). Toiminta jakautuu tasaisesti kaikkiin neljään kuntaan ja jatkuu tammikuuhun 2025 saakka.
Kahden vuoden aikana

  • järjestetään paikallisesti toteutettuja, räätälöityjä koulutuksia aitojen työvoimatarpeiden perusteella
  • yhdistetään alueen työnantajia, työntekijöitä ja työpaikkoja toisiinsa
  • rohkaistaan ihmisiä mentoroinnin avulla yrittäjyyteen, moniin yrittäjyyden muotoihin ja muutetaan uuden tiedon avulla asenteita yrittäjyyteen liittyen
  • innostetaan monipaikkaiset asukkaat nykyistä vahvemmin mukaan kuntien elinvoimatyöhön.

Pienten kuntien akatemian kotipesänä toimii verkossa www.nelinvoimaa.fi sekä uudet Nelinvoimaa-sivut Instagramissa www.instagram.com/nelinvoimaa/ ja Facebookissa www.facebook.com/nelinvoimaa/
Yhteistä elinvoimatyötä vetää aiemmilta vuosilta tuttu Anne Lahikainen-Aho. Uutena viestintäihmisenä on Tanja Rihu.

Nelinvoimaa syntyy vain laajalla ja monialaisella yhteistyöllä, joten kaikki ovat lämpimästi tervetulleita mukaan toimintaan!

 

Ota rohkeasti yhteyttä!

Anne Lahikainen-Aho, projektipäällikkö
anne.lahikainen-aho@sysma.fi
044 713 4595

Tanja Rihu, viestintäkoordinaattori
tanja.rihu@sysma.fi
044 713 4598

Nelinvoimaa.fi

Hankkeen Facebook-sivu

Hanke Instagramissa