Maaseutupalvelut

Maaseutu- ja lomituspalvelut

Maaseutupalvelut
Mikkelin maaseututoimi

Maaseutujohtaja Erkki Ojala
050 389 5505,   fax (015) 681 516
erkki.ojala@pertunmaa.fi

Maatalousneuvonta
EU-tukien hakeminen
Lisätietoa EU-tukiasioista löytyy osoitteesta: www.ely-keskus.fi
ja tukiohjeita ja lomakkeita löytyy(maa- ja metsätalousministeriö) osoitteesta: www.mmm.fi

Lisätietoa LEADER+ ohjelmasta löytyy osoitteesta: www.paijanne-leader.net

Mikkelin maaseututoimen Vipu yhteyshenkilönä toimi maaseutuasiamies Anne Valtonen
050 562 1195, anne.valtonen@mikkeli.fi
Vipu palvelusta löytyy maatilasi tuki- ja pelttokartta-aineisto

Lisätietoa maataloustuista Maaseutuviraston sivuilta


Lomituspalvelut
Maatalousyrittäjien lakisääteisten lomituspalveluiden järjestämisestä Pertunmaan alueella vastaa Sysmän kunnan paikallisyksikkö. 
 
Maatalousyritttäjien eläkelaitos: www.mela.fi

Lomituspalvelujohtaja Taina Blomqvist
044 713 4514, fax (03) 717 2831
taina.blomqvist@sysma.fi

Lomituspalveluohjaaja Piia Mäkinen  
044 713 4517
piia.kauppi@sysma.fi

 
Muita palveluja Pertunmaalla
Irtokissat  ja -koirat
Unto Liukkonen 0400 139 577

Hartolan Seudun Eläinsuojeluyhdistys ry  
Annika Nevala 0400 417 223