Elinvoimainen taajama -kysely 2019

Millainen on tulevaisuuden kuntasi?
Sinulla on mahdollisuus vaikuttaa!

Tervetuloa vastaamaan Pertunmaata koskevaan kyselyyn, joka toteutetaan Aalto-yliopiston ja Pertunmaan kunnan yhteistyönä. Kysely kartoittaa Pertunmaan palveluja, viihtyisyyttä ja omien vaikutusmahdollisuuden kokemuksia osana kansallista Elinvoimainen taajama -hanketta, jonka tavoitteena on väestöltään ja palveluiltaan pienenevien taajamien kehittäminen kestävästi yhdyskunta- ja rakennussuunnittelun keinoin. Pertunmaa muodostaa hankkeessa yhden osaprojektin. Tarkoituksena on kuntien keskustaajamien kehittäminen ja sitä kautta yhteisen toimivan palveluverkon muodostaminen alueella.

Tervetuloa vastaamaan Pertunmaata koskevaan kyselyyn, joka toteutetaan Aalto-yliopiston ja Pertunmaan kunnan yhteistyönä. Kysely on osa kansallista Elinvoimainen taajama -hanketta. Hankkeen tavoitteena on väestöltään ja palveluiltaan pienenevien taajamien kehittäminen kestävästi yhdyskunta- ja rakennussuunnittelun keinoin. 

Pertunmaa muodostaa hankkeessa yhden osaprojektin, jossa tarkastellaan Pertunmaan kahden päätaajaman, Kirkonkylän ja Kuortin, kehittämistä yhdessä ja erikseen. Lisäksi tavoitteena on löytää keino, miten kirkonkylän elinvoimaisuutta voidaan lisätä hyödyntäen olemassa olevaa rakennuskantaa ja resursseja. Myös palvelujen verkostoitumista lähitaajamien kanssa selvitetään hankkeen puitteissa.

Kyselyn tuloksia käytetään Elinvoimainen taajama -hankkeen tutkimuksessa ja raportoinnissa, tieteellisissä julkaisuissa sekä Pertunmaan kunnan kehitystyössä. Kyselyyn voi vastata 18.4.2019 asti. Vastaajien tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja anonyymisti, eikä niitä luovuteta sivullisille. Osallistuminen on vapaaehtoista ja kyselyn voi halutessa keskeyttää milloin vain.

Linkki kyselyyn: https://www.webropolsurveys.com/S/A491007A3899357C.par

Lisätietoa hankkeesta: https://elinvoimainentaajama.com/