Kuulutus: Minkin, supikoiran ja kanadanmajavan vähentäminen sekä hirven ajo eräillä Etelä-Savon luonnonsuojelualueilla

Ti 17.03.2020 14:35

Kategoria: Kuulutus

Metsähallitus on 16.3.2020 antanut luonnonsuojelulain 15 §:n mukaisen hallintopäätöksen minkin, supikoiran ja kanadanmajavan vähentämisestä sekä hirven ajosta eräillä Etelä-Savon maakunnan luonnonsuojelualueilla. Yleistiedoksiantona annettava päätös liitteineen on nähtävissä Metsähallituksen verkkosivuilla www.metsa.fi/kuulutukset 22.4.2020 saakka.