Kuulutus poikkeamisluvasta

Pe 16.12.2022 14:55

Kategoria: Kuulutus

Kunnanhallituksen 12.12.2022 tekemän päätöksen tilojen 588-410-37-0 ja 588-410-30-10 alueille kuulutetaan MRL 171 §:n mukaisesti poikkeamista MRL:n 43§.n mukaisesta rakentamisrajoituksesta noin 125 k-m2 lomarakennuksen sekä 25 k-m2 rantasaunan rakentamiseksi yleiskaavan maa- ja metsätalousalueella. Muodostettava rakennuspaikka käsittää määräalat tiloista 588-410-37-0 sekä 588-410-30-10 ja sen pinta-alaksi on kaavailtu muodostuvan noin 6500 m2. Tila sijaitsee Pertunmaan kunnassa Pöylinniemen itäpuolella.

Kunnanhallitus myöntää MRL 171 §:n mukaisesti poikkeamisen MRL:n 43§.n mukaisesta rakentamisrajoituksesta lomarakennuksen ja saunan rakentamiseksi hakemuksen mukaisesti.

Poikkeamislupapäätöksen lisäksi hanke vaatii rakennusluvan Pertunmaan rakennusvalvonnasta. Rakennuslupa tulee hakea kahden vuoden sisällä tämän poikkeamisluvan antopäivästä. Rakennuslupaa ei saa myöntää alueelle ennen yleiskaavan mukaisen lomarakennuspaikan asettamista rakennuskieltoon yleiskaavamuutoksen laatimisen ajaksi MRL 38 §:n mukaisesti. 

Poikkeamisluvan erityisenä syynä ja perusteena on rakennuspaikan siirto perustettavan luonnonsuojelualueen toteuttamisen mahdollistamiseksi sekä maanomistajan rakennusoikeuden turvaamiseksi muulla rannanosalla. Rakennusoikeuden kasvattaminen 30 k-m2:lla on perusteltua huomioon ottaen muiden samalla rannanosalla (RA-1) olevien rakennuspaikkojen rakennusoikeus ja esitetyn uuden rakennuspaikan suuri koko (6 500 m2). 

16.12.2022
Pertunmaan kunnanhallitus