Julkinen kuulutus maa-aineslain (555/1981) 4 §:n mukaisesta päätöksestä Kuhajärven tilalle, Koskionranta

Ke 29.12.2021 08:06

Kategoria: Kuulutus

Kuulutus

Mikkelin seudun ympäristölautakunta on tehnyt kokouksessaan 15.12.2021 §:ssä 126 maa-aineslain (555/1981) 4 §:n mukaisen päätöksen kallion ottamiselle sekä ympäristönsuojelulain (527/2014)
27 §:n mukaisen päätöksen koskien kallion louhintaa ja murskausta Pertunmaan Kuhajärven tilalle Koskionranta (588-405-1-215)

Kuulutuksen julkaisupäivä on 29.12.2021.

Päätös on nähtävillä Mikkelin kaupungin kirjaamossa (Raatihuoneenkatu
8 -10) klo 9.00 – 16.00, arkipyhien aattoina klo 9.00 – 15.00. Lisäksi päätös
on nähtävillä yleisessä tietoverkossa www.julkipano.fi ja www.mikkeli.fi

Valitusoikeus on ympäristönsuojelulain (527/2014) 191 §:n mukainen. Valitusaika päättyy 4.2.2022.


Mikkelissä 28.12.2021
Mikkelin seudun ympäristölautakunta