Kuulutus, Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätös

Ke 6.11.2019 16:48

Kategoria:

ITÄ-SUOMEN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN

Kuntalain 142 §:n mukaisesti ilmoitetaan, että Itä-Suomen hallinto-
oikeus on 24.10.2019 antamallaan päätöksellä nro 01941/18/2299
kumonnut kunnanhallituksen päätökset 11.6.2018 § 97 ja 13.8.2018      
§ 131, joilla kunnanhallitus on päättänyt hyväksyä LinkkiTiimi Oy:n
tarjouksen ict-tuesta ja edelleen hylännyt asiasta tehdyn oikaisu-
vaatimuksen.  Kunnanhallitus on lisäksi 13.8.2018 todennut, että
päätöstä 11.6.2018 § 97 ei panna täytäntöön.  Hallinto-oikeus katsoo,
että kunnanhallituksen päätökset ovat syntyneet virheellisessä
järjestyksessä.

Pertunmaa  6.11.2019

PERTUNMAAN KUNNANHALLITUS