Kuuluttaminen valtioneuvoston päätöksestä vesienhoitosuunnitelmista vuosiksi 2022– 2027

Ti 21.12.2021 07:40

Kategoria:

Valtioneuvosto on tehnyt 16.12.2021 päätöksen Vuoksen vesienhoitoalueen, Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueen, Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalueen, Oulujoen-Iijoen vesienhoito-alueen, Kemijoen vesienhoitoalueen, Tornionjoen kansainvälisen vesienhoitoalueen ja Tenon-Näätämöjoen-Paatsjoen kansainvälisen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmista vuosiksi 2022–2027.

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus pyytää vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain 17 §:n nojalla kuntien ilmoitustaulujen hoitajia julkaisemaan kuntalain 108 §:n mukaisesti tiedon julkisesta kuulutuksesta.

Kuulutus on nähtävillä 21.12.2021-27.1.2022 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen verkkosivuilla osoitteessa www.ely-keskus.fi/Kuulutukset (valitse alue).

Etelä-Savon ELY-keskus