Kuntavaalit 2021

KUNTAVAALIT PERTUNMAALLA 2021

Kuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 18.4.2021. Vaalitoimitus alkaa klo 9.00 ja päättyy klo 20.00.

Pertunmaan kunta toimii yhtenä äänestysalueena, jonka äänestyspaikka on kunnantalo, Pertuntie 14.

Ennakkoäänestys
Ennakkoäänestyspaikkana on Pertunmaan kunnantalo, os. Pertuntie 14.
Ennakkoäänestysaika on ke 7.4.- ti 13.4.2021,
ma-pe klo 09.00 - 16.00,
la-su klo 10.00 - 14.00.

Laitoksissa ennakkoäänestys tapahtuu vaalitoimikunnan määräämällä tavalla.

Kotiäänestys
Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on vaikean vamman tai pitkäaikaisen sairauden vuoksi siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikuntalaissa tarkoitetuksi kotikunnaksi. Omaishoitaja voi tietyin edellytyksin äänestää kotiäänestyksessä samalla kertaa kuin kotiäänestykseen oikeutettu hoidettavansa.

Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava siitä kirjallisesti tai puhelimitse Pertunmaan kunnan keskusvaalilautakunnalle, os. Pertuntie 14, 19430 Pertunmaa, puh. 050-314 5841, viraston aukioloaikoina. Ilmoitus on tehtävä viimeistään tiistaina 6.4.2021 ennen klo 16.00. Ilmoituslomakkeita saa kunnanvirastosta.

Kotiäänestys tapahtuu keskiviikon 7.4.2021 ja tiistain 13.4.2021 välisenä aikana äänestäjälle erikseen tarkemmin ilmoitettuna aikana.

Äänestäjän on tarvittaessa varauduttava todistamaan henkilöllisyytensä.

Kunnallisvaalien ehdokasasettelu
Kunnanvaltuustoon valitaan 17 valtuutettua sekä heidän varavaltuutettunsa. Ehdokkaiden asettamista koskevia ja muita kuntavaalilain mukaan keskusvaalilautakunnalle annettavia asiakirjoja ottaa vastaan Pertunmaan kunnanvirastossa, os. Pertuntie 14, 19430 Pertunmaa, keskusvaalilautakunnan sihteeri Minna Valo, tiistaina 9.3.2021 klo 13.00 - 16.00 sekä aikaisemmin sopimuksen mukaan.

Pertunmaalla 16.12.2020

PERTUNMAAN KUNNAN KESKUSVAALILAUTAKUNTA