KOULUNUORISOTYÖ – MITÄ SE ON?

Anu Ihanajärvi aloitti Pertunmaan kunnan nuorisotyöntekijänä 11.2.2019. Työhön kuuluu nuoriso-ohjaajan sekä etsivän nuorisotyöntekijän työt. Nuoriso-ohjaajana Ihanajärvi viettää aikaa myös koululla tapaamassa nuoria. Koulussa nuoriso-ohjaaja tapaa ja näkee myös niitä nuoria, jotka eivät aktiivisesti osallistu vapaa-ajantoimintaan, kuten käy nuorten tilalla tai retkillä ja tapahtumissa. Ihanajärven tarkoituksena on kehittää koulunuorisotyötä Pertunmaalla. Koulunuorisotyö tarkoittaa sananmukaisesti kouluun jalkautuvaa nuorisotyötä ja nuorisotyöntekijää. Sen tavoitteena on mm. kouluviihtyvyyden lisääminen, vaikutusmahdollisuuksien parantaminen ja kiusaamisen ehkäisy.

Koulunuorisotyö voi käytännössä tarkoittaa esimerkiksi nuorisotyöntekijän läsnäoloa koululla, välituntitoimintaa, tiedottamista ja neuvontaa, sekä teemallisia oppitunteja. Pienillä asioilla voi olla isot seuraukset, sillä tavoitteiden saavuttaminen voisi parhaimmillaan tarkoittaa, esimerkiksi oppimisen parantumista ja numeroiden nousua, sillä viihtyminen koulussa ja omassa luokassa vaikuttaa positiivisesti myös opiskeluun.

Koulumenestyksellä taas voi olla kauas kantoiset seuraukset tulevaisuuden, esimerkiksi jatko-opintojen ja työllistymisen kannalta. Tällä hetkellä nuorisotyöntekijä päivystää koululla joka keskiviikko pitkän välitunnin ajan, ja on siten nuorten tavoitettavissa. Ihanajärven tarkoituksena on pienin askelin lisätä, sekä monipuolistaa koulunuorisotyötä.

Pertunmaan kunta
Pertuntie 14 | 19430 Pertunmaa | +358 15 770 241 | if.aa1568805193mnutr1568805193ep@ot1568805193simio1568805193tsuks1568805193ek1568805193
Kunnanvirasto avoinna ma-pe klo 9-15