Julkipanoilmoitus poikkeamispäätöksestä 4/2019

Ti 19.11.2019 13:04

Kategoria:

Julkipanoilmoitus poikkeamispäätöksestä

Päätöksen antamispäivä:  20.11.2019

Päätös:

Poikkeamispäätös 4/2019

Pertunmaan kylä,  588-410-3-144

Hakemus: Lupa poiketa kaavamääräyksistä 150 m2:n omakotitalon rakentamiseksi.

Päätös: Hakemus hyväksyttiin.

Valitusaika päättyy:  20.12.2019

Muutoksenhaku:

Päätöksen tyytymätön saa hakea siihen muutosta kirjallisella hallintovalituksella Itä-Suomen hallinto-oikeudelta.  Valituskirja on toimitettava Itä-Suomen hallinto-oikeuteen kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen antopäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta.

Tarkemmat tiedot käyvät ilmi päätökseen liitetystä valitusosoituksesta.

Tämä ilmoitus on julkipantu Pertunmaan kunnan julkisten kuulutusten ilmoitustaululla ja yleisessä tietoverkossa ajalla 19.11.-20.12.2019.

Pertunmaalla  19.11.2019

Kunnanhallitus