Julkipanoilmoitus poikkeamispäätöksestä 1/2020

To 13.02.2020 16:38

Kategoria: Kuulutus

Julkipanoilmoitus poikkeamispäätöksestä

Päätöksen antamispäivä: 13.02.2020

Päätös:

Poikkeamispäätös 1/2020

Hartolan kylä,  588-402-1-45

Hakemus:  Lupa poiketa rantaosayleiskaavan kaavamääräyksistä 115 m2:n omakotitalon ja 70 m2:n talousrakennuksen rakentamiseksi loma-asumiseen tarkoitetulle kiinteistölle ympärivuotiseen käyttöön.

Päätös: Hakemus hyväksyttiin.

Valitusaika päättyy:  16.03.2020

Muutoksenhaku:

Päätöksen tyytymätön saa hakea siihen muutosta kirjallisella hallintovalituksella Itä-Suomen hallinto-oikeudelta. Valituskirja on toimitettava Itä-Suomen hallinto-oikeuteen kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen antopäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta.

Tarkemmat tiedot käyvät ilmi päätökseen liitetystä valitusosoituksesta.

Tämä ilmoitus on julkipantu Pertunmaan kunnan julkisten kuulutusten ilmoitustaululla ja yleisessä tietoverkossa ajalla 13.2.-16.03.2020.

Pertunmaalla  12.02.2020
Kunnanhallitus