Itä-Hämeen kansalaisopisto

Itä-Hämeen opiston kansalaisopisto on Itä-Hämeen kansansivistystyön säätiön ylläpitämä, Hartolan, Pertunmaa ja Sysmän kuntien alueilla toimiva oppilaitos, joka tarjoaa nuorille ja aikuisille heidän vapaa-aikanaan tilaisuuden kehittävään ja virkistävään opiskelu- ja harrastustoimintaan.

Kansalaisopiston tehtävänä on antaa sellaisia tietoja ja taitoja, jotka auttavat omaehtoista itsensä kehittämistä, parantavat jatko-opiskeluvalmiuksia ja edistävät sivistyksellisen tasa-arvon toteutumista. Suurimman osan tehtävänsä suorittamiseen tarvittavista varoista kansalaisopisto saa valtiolta ja osa tulee toimialueensa kuntien tukena.

Opiskeluoikeus kansalaisopistossa on jokaisella 15 vuotta täyttäneellä. Taito ja taideaineisiin otetaan myös 7-15 vuotiaita opiskelijoita tai jopa nuorempiakin.

Opiskeluryhmän jatkuvuus on turvattu pääsääntöisesti vain, jos vähintään 7 opiskelijaa on paikalla kunakin opiskelukertana. Poikkeuksen tekevät vieraat kielet joissa vaaditaan 5 opiskelijaa per kerta.

Ilmoittautuminen tapahtuu Itä-Hämeen kansalaisopiston nettisivulla www.ihop.fi

Kansalaisopiston toimisto sijaitsee Ekon kartanon pihapiirissä.

Itä-Hämeen kansalaisopisto
Kaikulantie 90
19600 Hartola
puh 03-874 7444
fax 03-874 7411
kansalaisopisto@ihop.fi
www.ihop.fi