Asemakaavan muutos ja laajennus korttelissa 57 (Kuortti) sekä siihen liittyvillä katu- ja liikennealueilla

To 21.07.2022 07:00

Kategoria: Kuulutus

Pertunmaan kunnanhallitus on päättänyt asettaa kokouksessaan 20.6.2022 § 89 julkisesti nähtäville otsikossa mainitun kaavaehdotuksen.

Asiakirjat pidetään nähtävillä 21.7.-22.8.2022 kunnan internetsivuilla www.pertunmaa.fi. Asiakirjat ovat lisäksi vapaasti selailtavissa kunnan teknisellä osastolla kunnantalon aukioloaikoina (Pertuntie 14).

Nähtävänä olon aikana alueiden maanomistajilla, viranomaisilla sekä muilla osallisilla on mahdollisuus esittää muistutus kaavaehdotuksesta. Muistutus tulee toimittaa osoitteeseen: Pertunmaan kunta/ kunnanhallitus, Pertuntie 14, 19430 Pertunmaa tai sähköpostitse keskustoimisto@pertunmaa.fi.

21.7.2022

Pertunmaan kunta
Kunnanhallitus