Arkea helpottavia toiveita ja tietoja

Alla muutamia arkea helpottavia toiveita ja tietoja:

- Ateriatilausten ja työvuorojen vuoksi pyydämme ilmoittamaan seuraavan viikon hoitopäivät ja -ajat Daisy-netissä kuluvan viikon maanantaina viim. klo 12. Vuorohoitoa tarvitsevien lasten vanhempia pyydämme toimittamaan kummankin vanhemman työvuorot

- Hoitoaikoja varatessanne huomioittehan molempien huoltajien työajat

- Mikäli hoidontarve ei johdu työstä tai opiskelusta, suosittelemme hoitajaksi klo 8.30-15 välistä aikaa

- Mikäli lapsi on sairaana tai poissa varattuna hoitopäivänä, huoltajat kirjaavat poissaolon hoitoaikavarauksiin

Yhteydenotot Daisy-viestillä tai ryhmän omaan puhelimeen. Toivomme, että ei-kiireellisissä asioissa soitettaisiin mieluummin klo 12-14 välillä.

- Lapsen sairastuminen tai muusta syystä peruttu hoitopäivä ei oikeuta hoitopäivään varattujen tuntien siirtämiseen

- Vanhempien työvuorojen muutokset huomioidaan henkilökunnan työvuorojen sallimissa rajoissa

- Lääkärin- tai terveydenhoitajan todistusta edellytetään erityisruokavalioissa. Toimita ”ilmoitus erityisruokavaliosta”-lomake (saatavana hoitopaikasta) yhdessä lääkärin- tai terveydenhoitajan todistuksen kanssa päivähoidon työntekijälle

- Ilmoitathan sähköisesti muutosilmoituslomakkeella, jos tietosi (osoite, puh.numero, hoitopäivien määrä, hoitoaika kokopäivä/osapäivä, hoitopaikan irtisanominen) muuttuvat kesken toimintakauden

- Toivomme, että lapsilla olisi leikkimisen kestävä ja sääolosuhteisiin sopiva vaatetus ( erikseen sisä- ja ulkovaatteet, sadevaatteet ja saappaat) sekä varavaatetusta tarpeen mukaan, samoin sisäjalkineet. Nimeäthän vaatteet ja muut varusteet!

- Sairaan lapsen paikka on kotona.  Jotta lapsi jaksaisi olla mukana ryhmän toiminnassa sekä tartuntavaaran vähentämiseksi, edellytämme kuumeetonta/oireetonta toipumispäivää kotona ennen hoitoon palaamista. Mikäli olet epävarma lapsen voinnista, voit tiedustella lisäohjeita neuvolasta tai hoitopaikasta

- Huolehdithan  siitä, että lapsi poistuu päiväkodin/Kuutilan portista vasta aikuisen kanssa ja portti suljetaan huolellisesti!

- Päivähoidon henkilökunta on vaitiolovelvollinen lasta ja perhettä koskevissa asioissa

- Päivähoidon henkilökunta ei saa luovuttaa lasta päihteiden vaikutuksen alaiselle hakijalle (Lastensuojelulaki 25§) / alaikäiselle hakijalle

- Päivähoito toimii tarvittaessa yhteistyössä lastensuojelun kanssa


Lapsen lääkehoito päivähoidossa

Lapsen lääkehoidosta vastaa lasta hoitava lääkäri ja lapsen lääkehoito toteutetaan ensisijaisesti kotona.

Hoitopaikassa voidaan antaa lääkärin määräämät lääkkeet, jotka on määrätty jatkuvaan käyttöön tai tilapäisesti kuuriluontoiset lääkkeet, ja joiden annosteluajaksi on määrätty päiväaika tai lääkkeitä/hoitotoimia ei voida muuna aikana antaa (esim. vuorohoito). Myös  lääkärin määräämät hoitotoimet, esim, atooppisen ihon rasvaus hoidetaan saman periaatteen mukaan.

Henkilökunta voi tarvittaessa pyytää reseptin nähtäväksi.

Suurin osa lääkkeistä määrätään yleensä aamu- ja ilta-annoksina, jotka annetaan kotona aamulla ja illalla. Lääkärille on hyvä mainita, että lapsi on päivähoidossa, jolloin asia voidaan huomioida.

Lapsen lääkehoidosta vanhemmat täyttävät lääkehoitosuunnitelman, ks. liite.  Henkilökunta kirjaa hoidossa annetut  lääkkeet ”Lapsen lääkehoidon toteuttaminen” –lomakkeeseen.

Lääkkeet voi tuoda joko yksittäisinä kappaleina tai esim. kuuriin liittyvänä annoksena pakattuna tarkoituksenmukaisella tavalla. Paketista tulee aina ilmetä lapsen nimi, lääkkeen nimi ja annosteluohje.

Aurinkorasva ja  Bepanthen eivät  kuulu lääkehoitosuunnitelman piiriin. Aurinkorasvan  tulisi olla hajusteeton ja lapsille tarkoitettu.

ADHD-lääkitystä ei päivähoidossa voida antaa.

Yhteistyöterveisin päivähoidon henkilökunta