Aluevaalit 2022

ALUEVAALIT 2022

Ensimmäisten aluevaalit toimitetaan erillisinä vaaleina, Pertunmaan äänestyspaikkana toimii kunnantalo, Pertuntie 14.

Vaalipäivä on sunnuntai 23.1.2022 klo 9.00-20.00

Ennakkoäänestys 12.-18.1.2022
ma-pe klo 9.00-16.00
la-su   klo 10.00-14.00

Lue koronavarautumisohjeet alempaa. Kiitos.

Laitosäänestys
Kunnan laitosäänestyspaikkana toimii Rinnehovi. Siellä asukkaille tapahtuva ennakkoäänestys toimitetaan vaalitoimikunnan määräämällä tavalla.

Kotiäänestys
Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on vaikean vamman tai pitkäaikaisen sairauden vuoksi siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikuntalaissa tarkoitetuksi kotikunnaksi. Omaishoitaja voi tietyin edellytyksin äänestää kotiäänestyksessä samalla kertaa kuin kotiäänestykseen oikeutettu hoidettavansa.  

Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava siitä kirjallisesti tai puhelimitse Pertunmaan kunnan keskusvaalilautakunnalle, os. Pertuntie 14, 19430 Pertunmaa, puh. 050 314 5841, viraston aukioloaikoina klo 9.00–15.00. 

Ilmoitus on tehtävä viimeistään tiistaina 11.1.2022 ennen klo 16.00.  Ilmoituslomakkeita saa kunnanvirastosta. 

Kotiäänestys tapahtuu keskiviikon 12.1.2022 ja tiistain 18.1.2022 välisenä aikana äänestäjälle erikseen tarkemmin ilmoitettuna aikana.

Kotiäänestykseen oikeutettujen tulee huomioida seuraavat koronatoimenpiteet ennen vaalitoimitsijan saapumista: tuuleta huoneisto hyvin, huolehdi käsien pesusta, käytä mahdollisuuksien mukaan maskia tai visiiriä, varaudu oman kynän käyttöön ja pidä turvaväli. Yhteistyössä saamme äänestyksestä turvallisen. Mahdollisuuksien mukaan äänestys voidaan myös suorittaa kotioven ulkopuolella. Näistä keskustellaan ilmoittautumisen yhteydessä.

Äänestäjän on tarvittaessa varauduttava todistamaan henkilöllisyytensä.

Koronan huomioiminen vaaleissa
Teemme kaikkemme mahdollistaaksemme turvallisen äänestyksen äänestäjille ja vaalivirkailijoille, siksi käytäthän maskia, käsidesiä ja pidä kahden metrin turvavälin kaikkiin. Vaalivirkailijat ohjaavat äänestäjiä äänestyspaikalla. Pyrimme siihen, ettei henkilömäärä ylity sisätiloissa ja näin ollen päästämme äänestäjiä sisään vain rajoitetusti. Jos mahdollista varaudu äänestämään omalla kynällä.

Varaudu odottamaan ulkona äänestysvuoroasi.

Jos olet flunssainen tai koronavirusoireinen ennakkoäänestysaikana toivomme, ettet tule äänestyspaikalla sisälle, kannattaa tutustua paikallisen terveysviranomaisen ohjeisiin ja toimia ohjeiden mukaisesti sekä oikeusministeriön ohjeisiinLääkärin määräämässä karanteenissa tai eristyksessä oleva ei saa tulla sisään äänestyspaikkalle. Karanteenissa olevan äänestäminen on mahdollista ulkona parkkipaikalla autostaan erillisten ohjeiden mukaan.

Jos olet ennakkoäänestyksen aikana altistunut koronaan, olet karanteenissa ja sinulla on mahdollisuus odottaa karanteenin loppumista ja tulla vasta vaalipäivänä äänestämään toivomme sinun toimivan niin. Jos tämä ei ole mahdollista ja haluat antaa karanteeniäänestyksen ennakkoäänestyksen aikana soita tähän numeroon varataksesi ajan ja saadaksesi lisäohjeita 050 314 5841.

Vaalipäivänä koronan vuoksi karanteenissa olevalla on mahdollisuus äänestää ulkona parkkipaikalla autostaan vaalilautakunnan ohjeiden mukaisesti. Tähän sinun tulee ilmoittautua vaalilautakunnan puheenjohtajalle, jotta he tietävät varautua ja antaa sinulle ajan. Ilmoituksen voi tehdä numeroon 050 5910 813.

Jos tartuntalääkäri on määrännyt sinut eristykseen (ei karanteeniin) älä tule lainkaan vaalipaikalle.

Muuta huomioitavaa:
- aluevaalilautakunnat vahvistavat aluevaalien tulokset: 26.1.2022
- valtuustot aloittavat työnsä: 1.3.2022.

Pertunmaan keskusvaalilautakunnan kuulutus aluevaaleista löytyy tästä.

Mistä aluevaaleissa on kyse:
Eduskunta on 23.6.2021 hyväksynyt pääministeri Marinin hallituksen hallitusohjelmassa (10.12.2019) tarkoitetun sote-uudistusta koskevan hallituksen esityksen. Uudistuksessa maahan perustetaan 21 hyvinvointialuetta ja niille siirretään kunnista vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisestä. Hyvinvointialueita koskeva lainsäädäntö, muun muassa laki hyvinvointialueesta (611/2021) tuli voimaan 1.7.2021. 

Hyvinvointialueen ylintä päätösvaltaa käyttää aluevaltuusto, jonka jäsenet ja varajäsenet valitaan aluevaaleilla. Vaalit ovat välittömät, salaiset ja suhteelliset ja vaaleissa on yhtäläinen äänioikeus. Etelä-Savon hyvinvointialueelle valitaan 59 valtuutettua. Valtuuston toimikausi on neljä vuotta. Aluevaalit toimitetaan samanaikaisesti kuntavaalien kanssa vuodesta 2025 lukien.

Lisää tietoa Aluevaaleista löytyy:
Oikeusministeriön sivuilta tästä linkistä. 
Etelä-Savon hyvinvointialueen sivuilta tästä linkistä.