Työttömien terveystarkastus

Työttömien terveystarkastukset ovat lakisääteinen oikeus ja asiakkaalle ilmaisia.

Terveystarkastusten tavoitteena on:
• tukea ja edistää työttömien terveydentilaa sekä toiminta- ja työkykyä
• ennaltaehkäistä kansansairauksia
• parantaa ja lieventää sairauksien fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia seurauksia
• edistää mielenterveyttä ja elämänhallintaa

Terveystarkastukset Pertunmaan hyvinvointiasema
Johanna Puikkonen, terveydenhoitaja / diabeteshoitaja
Virastokuja 1, 19430 Pertunmaa
puh. 050 3145 857 / if.et1505969540osse@1505969540nenok1505969540kiup.1505969540annah1505969540oj1505969540

Pertunmaan kunta
Pertuntie 14 | 19430 Pertunmaa | +358 15 770 241 | if.aa1505969540mnutr1505969540ep@ot1505969540simio1505969540tsuks1505969540ek1505969540