Työttömien terveystarkastus

Työttömien terveystarkastukset ovat lakisääteinen oikeus ja asiakkaalle ilmaisia.

Terveystarkastusten tavoitteena on:
• tukea ja edistää työttömien terveydentilaa sekä toiminta- ja työkykyä
• ennaltaehkäistä kansansairauksia
• parantaa ja lieventää sairauksien fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia seurauksia
• edistää mielenterveyttä ja elämänhallintaa

Terveystarkastukset Pertunmaan hyvinvointiasema
Johanna Puikkonen, terveydenhoitaja / diabeteshoitaja
Virastokuja 1, 19430 Pertunmaa
puh. 050 3145 857 / if.et1534875237osse@1534875237nenok1534875237kiup.1534875237annah1534875237oj1534875237

Pertunmaan kunta
Pertuntie 14 | 19430 Pertunmaa | +358 15 770 241 | if.aa1534875237mnutr1534875237ep@ot1534875237simio1534875237tsuks1534875237ek1534875237