Tekninen ja rakennus

Tekninen toimi ja rakennusvalvonta

Tekninen johtaja – rakennustarkastaja Matti Ratilainen
0500 152 778,  fax (015) 681 516
if.aa1524633069mnutr1524633069ep@ne1524633069niali1524633069tar.i1524633069ttam1524633069

 • kaavoitusasiat
 • rakennusluvat
 • rakennustarkastukset, katselmukset
 • teknisen lautakunnan esittelyt
 • yhdyskuntatekniikka
 • jätehuolto
 • maankäytön suunnittelu ja maa-ainesluvat
 • kunnan kunnossapitohenkilökunnan päällikkö
 • yksityisteiden kunnossapitoavustukset
 • rakennusten korjausavustukset

Rantayleiskaava
Rakennustyön valvontataksat 1.1.2018 alkaen (.pdf)
Pertunmaan kunnan rakennusjärjestys
Pertunmaan asemakaavayhdistelmä
EHDOTUS YLEISKAAVA 28-11–2016
YLEISKAAVAMERKINNÄT ehdotus 22.9.2016
Kuortti_oyk_kaavakartta_A2

Kuortti_oyk_kaavamerkinnat_ja_-maaraykset

Rakentajan ABC www.rakentajanabc.com

Teknisen toimiston toimistosihteeri Marja-Leena Laitinen
050 314 5843, fax (015) 681 516
if.aa1524633069mnutr1524633069ep@ne1524633069nitia1524633069l.ane1524633069el-aj1524633069ram1524633069

 • vesihuoltolaskutukset
 • venepaikkamaksut

Pertunmaan kunnan jätevesi selvityslomake (.doc)
Pertunmaan kunnan jätevesi selvityslomake (.pdf)

Talonmies 050 389 5580

 • Kunnantalo
 • Koulukeskus
 • Paloasema
 • Viranhaltijain as.rakennus

Jätevesineuvoja Henna Halinen:
OMAVESI – Oikeaa tietoa maaseudun vesihuollosta
Hirvensalmi – Mikkeli – Mäntyharju – Pertunmaa – Puumala – Ristiina
Maaherrankatu 9 – 11, Mikkeli
050 311 7135
if.il1524633069ekkim1524633069@neni1524633069lah.a1524633069nneh1524633069
www.mikkeli.fi

Ympäristöpalvelut

Mikkelin seudun Ympäristönsuojelu ja ympäristöterveydenhuolto
tehtävät hoidetaan vuoden 2005 alusta Mikkelin seudun kuntien: Pertunmaa, Mäntyharju, Hirvensalmi ja Mikkeli
Terveystarkastaja Marko Nyyssönen     044 794 5330
Ympäristötarkastaja  Anne Luttinen      044 794 5331
Mikkelin Seudun Ympäristöpalvelut     (015) 194 4700

Mikkelin seudun Ympäristönsuojelu ja ympäristöterveydenhuolto

Pelastuslaitos

Etelä-Savon pelastuslaitos – Pertunmaan paloasema

Nuohooja

Nuohouspalvelu Ari Laakso 0400 755 015

Tontit

Omakotiasuminen
Pertunmaalla on runsaasti tarjolla väljiä, korkeatasoisia omakotitontteja sekä taajama- alueilla, että haja-asutusalueilla. Meillä on kaavoituksessa panostettu suuriin tonttikokoihin ja luonnonläheisyyteen vaihtoehdoksi kaupunkiseutujen ahtaaseen rakentamiseen. Tontteja on tarjolla taajama-alueilla; Kuortissa ja kirkonkylässä sekä kylien ”keskusalueilla” ja haja-asutusalueilla.

Yhteisrantaisia omakotitalotontteja on Kuortin taajamassa Palojärven rannalla ja Kirkonkylän taajamassa Peruveden rannalla. Tontit ovat lähellä palveluja.

Tontinvarauslomake tästä (pdf)

Teollisuus- ja liiketontit
Vapaita teollisuus- ja liiketontteja on myynnissä molemmissa kunnan päätaajamissa.

Kuortissa valtatie 5:n varrella on ABC-liikenneaseman tuntumassa erinomaisella liikepaikalla vapaana vielä kaksi liiketonttia.

Pertunmaalla myytävänä olevia liikehuoneistoja

Muut palvelut Pertunmaalla 

Irtokissat  ja -koirat
Unto Liukkonen
0400 139 577

Pertunmaan kunta
Pertuntie 14 | 19430 Pertunmaa | +358 15 770 241 | if.aa1524633069mnutr1524633069ep@ot1524633069simio1524633069tsuks1524633069ek1524633069