Tekninen ja rakennus

Tekninen toimi ja rakennusvalvonta

Tekninen johtaja – rakennustarkastaja Matti Ratilainen
0500 152 778,  fax (015) 681 516
if.aa1498745145mnutr1498745145ep@ne1498745145niali1498745145tar.i1498745145ttam1498745145

 • kaavoitusasiat
 • rakennusluvat
 • rakennustarkastukset, katselmukset
 • teknisen lautakunnan esittelyt
 • yhdyskuntatekniikka
 • jätehuolto
 • maankäytön suunnittelu ja maa-ainesluvat
 • kunnan kunnossapitohenkilökunnan päällikkö
 • yksityisteiden kunnossapitoavustukset
 • rakennusten korjausavustukset

Rantayleiskaava
Rakennustyön valvontataksat 1.1.2014 alkaen (.pdf)
Pertunmaan kunnan rakennusjärjestys
Pertunmaan asemakaavayhdistelmä

Rakennustoimiston toimistosihteeri Erja Nieminen
050 314 5844, fax (015) 681 516
if.aa1498745145mnutr1498745145ep@ne1498745145nimei1498745145n.ajr1498745145e1498745145

Toimistoaika maanantaisin klo 9 – 15

Rakentajan ABC www.rakentajanabc.com

Teknisen toimiston toimistosihteeri Marja-Leena Laitinen
050 314 5843, fax (015) 681 516
if.aa1498745145mnutr1498745145ep@ne1498745145nitia1498745145l.ane1498745145el-aj1498745145ram1498745145

 • vesihuoltolaskutukset
 • venepaikkamaksut

Pertunmaan kunnan jätevesi selvityslomake (.doc)
Pertunmaan kunnan jätevesi selvityslomake (.pdf)

Talonmies 050 389 5580

 • Kunnantalo
 • Koulukeskus
 • Paloasema
 • Viranhaltijain as.rakennus

Jätevesineuvoja Airi Määttä:
OMAVESI – Oikeaa tietoa maaseudun vesihuollosta
Hirvensalmi – Mikkeli – Mäntyharju – Pertunmaa – Puumala – Ristiina
Kiiskinmäenkatu 5 – 7, 50130 Mikkeli
050 311 7135
if.il1498745145ekkim1498745145@atta1498745145am.ir1498745145ia1498745145
www.mikkeli.fi

Ympäristöpalvelut

Mikkelin seudun Ympäristönsuojelu ja ympäristöterveydenhuolto
tehtävät hoidetaan vuoden 2005 alusta Mikkelin seudun kuntien: Pertunmaa, Mäntyharju, Hirvensalmi ja Mikkeli
Terveystarkastaja Marko Nyyssönen     044 794 5330
Ympäristötarkastaja  Anne Luttinen      044 794 5331
Mikkelin Seudun Ympäristöpalvelut     (015) 194 4700

Mikkelin seudun Ympäristönsuojelu ja ympäristöterveydenhuolto

Pelastuslaitos

Etelä-Savon pelastuslaitos – Pertunmaan paloasema

Nuohooja

Nuohouspalvelu Ari Laakso 0400 755 015

Tontit

Omakotiasuminen
Pertunmaalla on runsaasti tarjolla väljiä, korkeatasoisia omakotitontteja sekä taajama- alueilla, että haja-asutusalueilla. Meillä on kaavoituksessa panostettu suuriin tonttikokoihin ja luonnonläheisyyteen vaihtoehdoksi kaupunkiseutujen ahtaaseen rakentamiseen. Tontteja on tarjolla taajama-alueilla; Kuortissa ja kirkonkylässä sekä kylien ”keskusalueilla” ja haja-asutusalueilla.

Yhteisrantaisia omakotitalotontteja on Kuortin taajamassa Palojärven rannalla ja Kirkonkylän taajamassa Peruveden rannalla. Tontit ovat lähellä palveluja.

Tontinvarauslomake tästä (pdf)

Teollisuus- ja liiketontit
Vapaita teollisuus- ja liiketontteja on myynnissä molemmissa kunnan päätaajamissa.

Kuortissa valtatie 5:n varrella on ABC-liikenneaseman tuntumassa erinomaisella liikepaikalla vapaana vielä kaksi liiketonttia.

Pertunmaalla myytävänä olevia liikehuoneistoja

Muut palvelut Pertunmaalla 

Irtokissat  ja -koirat
Unto Liukkonen
0400 139 577

Pertunmaan kunta
Pertuntie 14 | 19430 Pertunmaa | +358 15 770 241 | if.aa1498745145mnutr1498745145ep@ot1498745145simio1498745145tsuks1498745145ek1498745145